[linux] Re: over apt* (was Re: picasa)

Hugo van der Kooij hvdkooij op vanderkooij.org
Zo Aug 26 23:02:14 CEST 2007


On Sun, 26 Aug 2007, Julien Michielsen wrote:

> Toch geen goede samenvatting van wat ik wil/vind. Uit discussies op de SuSE-
> site heb ik begrepen dat men daar niet echt gelukkig was met het rpm-
> fenomeen en veel liever een beter gedefinieerde methode als debian's
> apt-get had gehad. Mijn eigen ervaring is geweest dat het rpm-commando
> (rpm -ivh *) wat kort door de bocht kan zijn, en dat je voor een
> betrouwbare installatie onder SuSE yast moet gebruiken. De
> anderhalfuurservaring van gisteren, met daarna "mes tussen ribben,
> herstart en succes binnen een minuut" heeft mijn vertrouwen in yast niet
> versterkt. En dan word je ge-interesseerd in instal-
> latiemethodes die men ook binnen SuSE beter achtte dan rpm's.
> Maar voorlopig blijf ik op Yast vertrouwen.

Er is niks slechts aan rpm. Maar mensen leren niet meer met gereedschap 
omgaan.

Tools als apt-get en yum kunnen als frontend werken en op zoek gaan 
dependencies. Recente SuSE versies schijnen onersteuning voor yum te 
hebben.

Hugo.

-- 
 	hvdkooij op vanderkooij.org	http://hugo.vanderkooij.org/
 	    This message is using 100% recycled electrons.

 	Some men see computers as they are and say "Windows"
 	I use computers with Linux and say "Why Windows?"
 	(Thanks JFK, for this quote of George Bernard Shaw.)More information about the Linux mailing list