[linux] ssh naar IRIX "doet 't niet"

Folkert van Heusden folkert op vanheusden.com
Zo Mrt 18 11:59:33 CET 2007


Hi,

Ik probeer vanaf m'n linux (2.6.20) pc naar een irix box ergens op 't
internet te connecten. Dat werkt niet. Als ik nu echter vanaf een
windows pc die achter die linux firewall ga connecten, dan werkt het
wel.

Tcpdump:
folkert op muur:/$ tcpdump -i eth0 -v host dot.kelder.net
tcpdump: listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
11:56:02.426139 IP (tos 0x0, ttl 63, id 29403, offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length: 60) keetweej.vanheusden.com.59931 > dot.kelder.net.ssh: S, cksum 0xbe2d (correct), 3844438124:3844438124(0) win 5840 <mss 1460,sackOK,timestamp 657197751 0,nop,wscale 5>
11:56:02.436900 IP (tos 0x0, ttl 51, id 13987, offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length: 64) dot.kelder.net.ssh > keetweej.vanheusden.com.59931: S, cksum 0x8e49 (correct), 472273997:472273997(0) ack 3844438125 win 49152 <mss 1460,nop,wscale 0,nop,nop,timestamp 12714860 657197751,nop,nop,sackOK>
11:56:02.437104 IP (tos 0x0, ttl 63, id 29404, offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length: 52) keetweej.vanheusden.com.59931 > dot.kelder.net.ssh: ., cksum 0x8e5d (correct), ack 1 win 183 <nop,nop,timestamp 657197752 12714860>
11:56:02.452880 IP (tos 0x0, ttl 51, id 41101, offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length: 77) dot.kelder.net.ssh > keetweej.vanheusden.com.59931: P, cksum 0x33ee (correct), 1:26(25) ack 1 win 49152 <nop,nop,timestamp 12714860 657197751>
11:56:02.453073 IP (tos 0x0, ttl 63, id 29405, offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length: 52) keetweej.vanheusden.com.59931 > dot.kelder.net.ssh: ., cksum 0x8e43 (correct), ack 26 win 183 <nop,nop,timestamp 657197753 12714860>
11:56:02.453221 IP (tos 0x0, ttl 63, id 29406, offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length: 83) keetweej.vanheusden.com.59931 > dot.kelder.net.ssh: P 1:32(31) ack 26 win 183 <nop,nop,timestamp 657197753 12714860>
11:56:02.464212 IP (tos 0x0, ttl 51, id 17036, offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length: 52) dot.kelder.net.ssh > keetweej.vanheusden.com.59931: ., cksum 0xceda (correct), ack 32 win 49152 <nop,nop,timestamp 12714860 657197753>
11:56:02.464407 IP (tos 0x0, ttl 63, id 29407, offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length: 764) keetweej.vanheusden.com.59931 > dot.kelder.net.ssh: P 32:744(712) ack 26 win 183 <nop,nop,timestamp 657197755 12714860>
11:56:02.480970 IP (tos 0x0, ttl 51, id 33535, offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length: 52) dot.kelder.net.ssh > keetweej.vanheusden.com.59931: ., cksum 0xc9f0 (correct), ack 744 win 49152 <nop,nop,timestamp 12714860 657197755>

folkert op keetweej:~/Personal$ ssh -XCvv flok op dot.kelder.net
OpenSSH_4.3p2 Debian-9, OpenSSL 0.9.8e 23 Feb 2007
debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config
debug1: Applying options for *
debug2: ssh_connect: needpriv 0
debug1: Connecting to dot.kelder.net [194.171.50.235] port 22.
debug1: Connection established.
debug1: identity file /home/folkert/.ssh/identity type -1
debug1: identity file /home/folkert/.ssh/id_rsa type 1
debug1: identity file /home/folkert/.ssh/id_dsa type -1
debug1: Remote protocol version 1.99, remote software version OpenSSH_3.6.1p2
debug1: match: OpenSSH_3.6.1p2 pat OpenSSH_3.*
debug1: Enabling compatibility mode for protocol 2.0
debug1: Local version string SSH-2.0-OpenSSH_4.3p2 Debian-9
debug2: fd 3 setting O_NONBLOCK
debug1: Miscellaneous failure
No credentials cache found

debug1: Miscellaneous failure
No credentials cache found

debug1: SSH2_MSG_KEXINIT sent


plaatje:

 --- muur ---+--- keetweej
       |
       +--- windows laptop

Zowel vanaf muur als keetweej gaat 't mis, vanaf windows (met putty)
geen probleem.


Folkert van Heusden

-- 
MultiTail cok yonlu kullanimli bir program, loglari okumak, verilen
kommandolari yerine getirebilen. Filter, renk verme, merge, 'diff-
view', vs. http://www.vanheusden.com/multitail/
----------------------------------------------------------------------
Phone: +31-6-41278122, PGP-key: 1F28D8AE, www.vanheusden.comMore information about the Linux mailing list