[linux] Re: CHMOD command

Wybo Dekker wybo op servalys.nl
Zo Mrt 18 23:55:27 CET 2007


Arno H.P. Reuser wrote:
> Weet iemand hoe ik met het CHMOD commando alleen de permissies van
> bepaalde soorten bestanden kan wijzigen, bijvoorbeeld alleen reguliere
> bestanden maar NIET directories, of juist alleen directorues en NIET
> reguliere bestanden?

combineren met find; bijvoorbeeld write permissie op alle gewone files 
in de current dir, recursief:

find . -type f exec chmod +w {} \;

of executable permissie op alle directories, ook recursief:

find . -type d -exec chmod a+x {} \;

of dito, maar niet recursief, dus alleen de dirs in . :

find . -maxdepth 1 -type d -exec chmod a+x {} \;

-- 
WyboMore information about the Linux mailing list