[linux] Re: datum afwijking

hvdkooij op vanderkooij.org hvdkooij op vanderkooij.org
Vr Okt 12 11:41:26 CEST 2007


Paul Slootman wrote:
> On Fri 12 Oct 2007, Hugo van der Kooij wrote:
>> Ik heb op een aantal system iets vreemds ontdekt met CRON. Maar niet op
>> alle systemen.
>>
>> De job start op 1 0 * * *
>>
>> Het resultaat bericht staat echter een dag verkeerd in mijn mailbox. Het
> 
> Dat lijkt mij iets van je MTA. Draait die wel in de juiste timezone...
> Ik mis in dit verhaal de volledige headers van zo'n mailtje.

Right.
balin is mijn IMAP server die snift.
arwen is een andere server die ook snift

De job van balin:

Received: by balin.waakhond.net (Postfix, from userid 0)
    id F3DB317E8CEA; Fri, 12 Oct 2007 00:01:02 +0200 (CEST)
From: root op spamvrij.net (Cron Daemon)
To: root op spamvrij.net
Subject: Cron <root op balin> /root/bin/tcpdump-1026
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Auto-Submitted: auto-generated
X-Cron-Env: <SHELL=/bin/sh>
X-Cron-Env: <HOME=/root>
X-Cron-Env: <PATH=/usr/bin:/bin>
X-Cron-Env: <LOGNAME=root>
X-Cron-Env: <USER=root>
Message-Id: <20071011220102.F3DB317E8CEA op balin.waakhond.net>
Date: Thu, 11 Oct 2007 00:01:01 +0200 (CEST)

 - Message ID in UTC
 - De rest in CEST

De job van arwen:

Received: from smtp-vbr10.xs4all.nl (smtp-vbr10.xs4all.nl [194.109.24.30])
    by balin.waakhond.net (Postfix) with ESMTP id 119CC17E8A96
    for <hvdkooij op vanderkooij.org>; Fri, 12 Oct 2007 00:01:42 +0200
(CEST)
Received: from faramir.hugo.vanderkooij.org (hugovdkooij.xs4all.nl
[82.95.223.25])
    by smtp-vbr10.xs4all.nl (8.13.8/8.13.8) with ESMTP id l9BM1gHY085061
    for <hvdkooij op vanderkooij.org>; Fri, 12 Oct 2007 00:01:42 +0200
(CEST)
    (envelope-from root op waakhond.net)
Received: from arwen.waakhond.net (arwen.waakhond.net [80.69.95.182])
    by faramir.hugo.vanderkooij.org (Postfix) with ESMTP id 088D7734001
    for <hvdkooij op vanderkooij.org>; Fri, 12 Oct 2007 00:01:32 +0200
(CEST)
Received: by arwen.waakhond.net (Postfix)
    id C67D23B0159; Fri, 12 Oct 2007 00:01:31 +0200 (CEST)
Delivered-To: root op arwen.waakhond.net
Received: from localhost (unknown [127.0.0.1])
    by arwen.waakhond.net (Postfix) with ESMTP id B87BE3B00D0
    for <root op arwen.waakhond.net>; Thu, 11 Oct 2007 22:01:31 +0000 (UTC)
X-Virus-Waakhond: Scanned at waakhond.net
X-Spam-Flag: NO
X-Spam-Score: -2.801
X-Spam-Level:
X-Spam-Status: No, score=-2.801 required=5 tests=[ALL_TRUSTED=-1.8,
AWL=0.606,
    BAYES_00=-2.599, DATE_IN_PAST_12_24=0.992], No
Received: from arwen.waakhond.net (localhost.localdomain [127.0.0.1])
    by arwen.waakhond.net (Postfix) with ESMTP id D57043B0198
    for <root op arwen.waakhond.net>; Fri, 12 Oct 2007 00:01:02 +0200
(CEST)
Received: (from root op localhost)
    by arwen.waakhond.net (8.13.1/8.13.1/Submit) id l9AM12Ed029711;
    Thu, 11 Oct 2007 00:01:02 +0200
Date: Thu, 11 Oct 2007 00:01:02 +0200
Message-Id: <200710102201.l9AM12Ed029711 op arwen.waakhond.net>
From: root op waakhond.net (Cron Daemon)
To: root op waakhond.net
Subject: Cron <root op arwen> /root/bin/tcpdump-1026
X-Cron-Env: <SHELL=/bin/sh>
X-Cron-Env: <HOME=/root>
X-Cron-Env: <PATH=/usr/bin:/bin>
X-Cron-Env: <LOGNAME=root>
X-Cron-Env: <USER=root>
X-vanderkooij.org-MailScanner-Information: If you see this line then you
have found the headers. Use them wisely!
X-vanderkooij.org-MailScanner: No virus found
X-vanderkooij.org-MailScanner-SpamCheck: not spam, SpamAssassin (not cached,
    score=-13.008, required 4, autolearn=not spam, BAYES_00 -4.00,
    DATE_IN_PAST_12_24 0.99, X_CRON_ENV -10.00)
X-vanderkooij.org-MailScanner-From: root op waakhond.net
X-vanderkooij.org-MailScanner-To: hvdkooij op vanderkooij.org
X-Virus-Scanned: by XS4ALL Virus Scanner

- Het path van balin naar arwen loopt nog via een omweg omdat ik e.e.a.
aan het verplaatsen ben en arwen nog niet aangepast had.

Hugo.

-- 
hvdkooij op vanderkooij.org        http://hugo.vanderkooij.org/
	Don't meddle in the affairs of sysadmins,
	for they are subtle and quick to anger.More information about the Linux mailing list