[linux] firefox crasht

Hans Paijmans j.j.paijmans op uvt.nl
Wo Sep 5 16:35:50 CEST 2007


Na een onderbroken poging suse 10.2 (386) te installeren heb ik
de orginele sues 10.1 64_86 weer ge"installeerd. Alles werkt weer,
behalve firefox (zie errors).
Ik heb diverse keren firefox en alsa (voor libaoss) opnieuw
geinstalleerd, maar firefox blijft moeilijk doen. Iemand
suggesties?
.

/usr/lib/firefox/firefox-bin: Symbol `SSL_ImplementedCiphers' has
different size in shared object, consider re-linking
ERROR: ld.so: object '/usr/lib/libaoss.so' from LD_PRELOAD cannot be
preloaded: ignored.
ERROR: ld.so: object '/usr/lib/libaoss.so' from LD_PRELOAD cannot be
preloaded: ignored.
ERROR: ld.so: object '/usr/lib/libaoss.so' from LD_PRELOAD cannot be
preloaded: ignored.
ERROR: ld.so: object '/usr/lib/libaoss.so' from LD_PRELOAD cannot be
preloaded: ignored.
/usr/bin/firefox: line 160: 25910 Segmentation fault
LD_PRELOAD=/usr/$LIB/libaoss.so${LD_PRELOAD:+:$LD_PRELOAD} $MOZ_PROGRAM $@
-- 
Dr. J.J. Paijmans
Tilburg University: Dept. of Linguistics & AI        013-4662693
Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten 033-4227591
Maastricht University: IKAT, Faculty of General Sciences   043-3883477
Thuis: Kleine St.Jansstraat 3, 3811 HV Amersfoort      033-4722579
http://paai.uvt.nl   http://paijmans.net     GSM: +31 621 961 083

More information about the Linux mailing list