[linux] wireless

Wybo Dekker wybo op servalys.nl
Zo Feb 10 17:37:53 CET 2008


Ik heb nou al voor de tachtigste keer geprobeerd de wireless verbinding van 
m'n laptop voor elkaar te krijgen... Een van m'n kleinkinderen van 14 kwam 
hier gisteren met haar mac-laptopje aanzetten, of ik wireless had? Ja maar 
het werkt niet... wat dan ID en wachtwoord van m'n adsl-modem waren? Binnen 5 
minuten draaide de mac. Maar mijn laptop met opensuse 10.3 - ho maar!

Een hardware scan levert dit op:

PCI 101.0: 0282 WLAN controller
 [Created at pci.301]
 UDI: /org/freedesktop/Hal/devices/pci_8086_1043
 Unique ID: rBUF.+DlchA3O7X3
 Parent ID: 6NW+.1yBhv2xnpj4
 SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:1e.0/0000:01:01.0
 SysFS BusID: 0000:01:01.0
 Hardware Class: network
 Model: "Intel MIM2000/Centrino"
 Vendor: pci 0x8086 "Intel Corporation"
 Device: pci 0x1043 "PRO/Wireless LAN 2100 3B Mini PCI Adapter"
 SubVendor: pci 0x8086 "Intel Corporation"
 SubDevice: pci 0x2527 "MIM2000/Centrino"
 Revision: 0x04
 Driver: "ipw2100"
 Driver Modules: "ipw2100"
 Device File: eth0
 Features: WLAN
 Memory Range: 0xe0001000-0xe0001fff (rw,non-prefetchable)
 IRQ: 11 (58568 events)
 HW Address: 00:0c:f1:58:93:44
 Link detected: no
 WLAN channels: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 WLAN frequencies: 2.412 2.417 2.422 2.427 2.432 2.437 2.442 2.447 2.452 2.457 
2.462 2.467 2.472 2.4
 WLAN bitrates: 1 2 5.5 11
 WLAN encryption modes: WEP40 WEP104 TKIP CCMP
 WLAN authentication modes: open sharedkey wpa-psk wpa-eap
 Requires: ipw-firmware
 Module Alias: "pci:v00008086d00001043sv00008086sd00002527bc02sc80i00"
 Driver Info #0:
  Driver Status: ipw2100 is active
  Driver Activation Cmd: "modprobe ipw2100"
 Config Status: cfg=no, avail=yes, need=no, active=unknown
 Attached to: #20 (PCI bridge)

Dus blijkbaar is het ipw2100 module nodig en dat is er ook:

$ lsmod |grep ipw
ipw2100        69936 0
ieee80211       35400 1 ipw2100
firmware_class     13568 3 microcode,pcmcia,ipw2100

en ifconfig begint met:

eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:0C:F1:58:93:44 
     inet addr:169.254.46.35 Bcast:169.254.255.255 Mask:255.255.0.0
     UP BROADCAST NOTRAILERS MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
     Interrupt:11 Base address:0x2000 Memory:e0001000-e0001fff 

waar da t adres 169.254.46.35 vandaan komt - geen idee 

Weet iemand raad?

-- 
WyboMore information about the Linux mailing list