[linux] Re: wireless

Wybo Dekker wybo op servalys.nl
Ma Feb 11 13:52:03 CET 2008


On Sunday 10 February 2008 23:35:05 Huub Reuver wrote:
> On Sun, Feb 10, 2008 at 09:20:40PM +0100, Wybo Dekker wrote:
> > On Sunday 10 February 2008 18:37:42 Huub Reuver wrote:
> > > Goede driver (ipw2100) is aanwezig.
> > > Software om firmware te uploaden ook.
> > >
> > > Na het opstarten vertelt "dmesg" of de drivers goed geladen zijn en of
> > > de firmware geinstalleerd is. Misschien moet je de firmware zelf
> > > downloaden van http://ipw2100.sf.net
> > >
> > > Daarna moet software geconfigureerd worden.
> > > In eerste instantie schakel je daarvoor de beveiliging van de router
> > > uit!
> >
> > hm, daar begint het al. Firewall en inbraakdetectie staan in mijn
> > SpeedTouch aan, maar ik zie, onder 10.0.0.138, nergens iets om dat uit te
> > zetten.
>
> Ik ga even uit van een engelstalige manual van de 780 WL
> (http://www.speedtouch.nl/documents.html user guide)
> Ga naar de webpage van 10.0.0.138
> Selecteer "Home network" "Thuis netwerk" in het Nederlands?
> Selecteer jouw WLAN
> Klik op Configureren
> Zoek "Wireless Access Point" en pas de "security settings" aan:

moet zijn: pas de "security settings" aan:

> 	Broadcast name -> AAN  (als alles werkt kan deze uit)
> 	Encryption -> Disabled (als alles werkt WPA-PSK!)
> 	WPA-PSK-version -> niet van toepassing (als alles werkt opnieuw
> 		vragen, moet iets zijn als WPA2, AES+TKIP of iets dergelijks)

iets over een version ie er niet...

> Access Control List:

heet hier "allow new devices"

> 	voor testen Allowed (=maximum open, geen beperking voor toe te laten
> 	laptops)
> Data encryption: disabled

is er niet, toch maar "apply" gedaan.
Vervolgens je eerder gemelde stappen: 

iwconfig eth0 essid SpeedTouchFAA009
iwconfig eth0 mode Managed
iwconfig eth0 ap any
iwconfig eth0 key off
ifconfig eth0 10.0.0.128
ip route add default via 10.0.0.138
ifconfig
ping -c 1 10.0.0.138

en dat werkt!
Wat niet wil zeggen dat ik ook naar buiten kan pingen. 
Ook kan ik de laptop vanaf mijn desktop niet pingen. 
En als ik de beveiliging weer aanzet kan ik ook 10.0.0.138 niet meer pingen, 
maar dat laatste liet zich verhelpen door 
yast2->
  network devices->
  network card ->
  statically assigned IP=10.0.0.138,   
  subnetmask=255.255.255.0,
  hostname=mylaptop,
  Authentication Mode=WEP-shared key,
 key input type=hex, encryption key=...

maar wat ik verder ook ping: 

connect: Network is unreachable

Hoe kom ik nu verder?

-- 
WyboMore information about the Linux mailing list