[linux] dynamically linked directories in mysql

paai j.j.paijmans op uvt.nl
Do Jun 18 10:40:26 CEST 2009


Heren,

eigenlijk zou ik een setje mysql databases op een usbstick willen 
parkeren. Daarvoor heb ik de betreffende directories van /var/lib/mysql 
naar die stick gecopieerd en vanuit de mysql directory daar dynamic 
links naar gezet.
Nu kan ik tot mijn verbazing /wel/ een select doen op een tabel in die 
directory, maar andere operaties zoals 'show tables' niet.

mysql> use ttt;
Database changed
mysql> show tables;
ERROR 1018 (HY000): Can't read dir of './ttt/' (errno: 13)
mysql> select * from ttt.filelijst;
(werkt weer wel)

Ik heb de stick (fat32) met umask=0 en de juiste gid gemount en kan er 
ook naar schrijven.
Is hier een oplossing voor?

Paai
More information about the Linux mailing list