[linux] Re: Verplaatsen subdirectories

Rutger van Sleen djslash op djslash.org
Ma Jul 25 13:58:10 CEST 2011


On Mon, July 25, 2011 13:26, Robin van Leeuwen wrote:
> Even een toevoeging, dit is een abstractie. De namen beginnen niet met a en
> b maar het
> betreft een verzamelijk muziek gesorteerd op artiest (a) met de
> verschillende nummers in (b)
> ik wil alle nummers (b) in 1 map.
>
> een simpele: " find . -name 'b*' -exec mv {} ~/c/ \; " gaat dus niet
> werken...

Je hebt het over directories, bedoel je dan dat jouw structuur er zo uit ziet:

  artiest-directory/album-directory/titel.mp3

En dat je dus alle album-directories wilt verplaatsen naar 1 directory?

dan doe je:
  find -maxdepth 2 -mindepth 2 -type d -exec mv {} ~/nieuwe-dir/ \;

-- 
Rutger van Sleen - http://djslash.org/
   https://identi.ca/rvs - https://twitter.com/rvansleen
- Systeembeheer en consultancy in open software - http://selkof.net/
- Voorzitter Nederlandse Linux Gebruikersgroep - http://nllgg.nl/

More information about the Linux mailing list