[linux] Re: routing vraagje

Hans Paijmans J.J.Paijmans op uvt.nl
Wo Jun 8 15:32:26 CEST 2011


On 06/08/2011 10:42 AM, Fred Mobach wrote:
> iptables -t nat -A POSTROUTING -j SNAT --to-source 192.168.1.1

Nee, het toevoegen van die regel op de PC (192.168.1.20) levert geen
verandering op... De laptop (192.168.2.100, achterste element van de
keten) kan wel pingen naar 192.168.1.20 (de PC), maar niet naar
192.168.1.1 (de router).

Het zou allemaal niet zo erg zijn, maar de PC moet daar weg voordat mijn
vrouw de volgende was draait. De vloer is nogal veerkrachtig en het ding
stuitert de kamer door, wat de harde schijf niet leuk zal vinden. Als ik
e.e.a. heb opgelost kan hij naar een rustiger omgeving.
-- 
Dr. J.J. Paijmans
Tilburg University: Dept. of Linguistics & AI    013-4662693
Thuis: Kleine St.Jansstraat 3, 3811 HV Amersfoort 033-4722579 
http://paai.uvt.nl   http://paijmans.net     GSM: +31 621 961 083


More information about the Linux mailing list