[linux] Re: routing vraagje

Fred Mobach fred op mobach.nl
Wo Jun 8 16:05:21 CEST 2011


On Wednesday 08 June 2011 15:32:26 Hans Paijmans wrote:
> On 06/08/2011 10:42 AM, Fred Mobach wrote:
> > iptables -t nat -A POSTROUTING  -j SNAT --to-source 192.168.1.1
>
> Nee, het toevoegen van die regel op de PC (192.168.1.20) levert geen
> verandering op... De laptop (192.168.2.100, achterste element van de
> keten) kan wel pingen naar 192.168.1.20 (de PC), maar niet naar
> 192.168.1.1 (de router).
>
> Het zou allemaal niet zo erg zijn, maar de PC moet daar weg voordat
> mijn vrouw de volgende was draait. De vloer is nogal veerkrachtig en
> het ding stuitert de kamer door, wat de harde schijf niet leuk zal
> vinden. Als ik e.e.a. heb opgelost kan hij naar een rustiger
> omgeving.

Sorry, dat komt door mijn tikfout. Het zou moeten zijn:
 iptables -t nat -A POSTROUTING  -j SNAT --to-source 192.168.1.20

In die --to-source staat het source IP adres van de pc, dat het 
originele source IP adres van de laptop dient te vervangen bij NAT. En 
192.168.1.1 is geen IP adres van de pc en kan dus ook niet als 
vervangend IP adres in NAT gebruikt worden. 
-- 
Fred Mobach
website : https://fred.mobach.nl
 .... In God we trust ....
 .. The rest we monitor ..More information about the Linux mailing list