[linux] Re: routing vraagje

Hans Paijmans J.J.Paijmans op uvt.nl
Wo Jun 8 16:54:31 CEST 2011


On 06/08/2011 04:05 PM, Fred Mobach wrote:
> On Wednesday 08 June 2011 15:32:26 Hans Paijmans wrote:
>> On 06/08/2011 10:42 AM, Fred Mobach wrote:
>>> iptables -t nat -A POSTROUTING -j SNAT --to-source 192.168.1.1
>> Nee, het toevoegen van die regel op de PC (192.168.1.20) levert geen
>> verandering op... De laptop (192.168.2.100, achterste element van de
>> keten) kan wel pingen naar 192.168.1.20 (de PC), maar niet naar
>> 192.168.1.1 (de router).
>>
>> Het zou allemaal niet zo erg zijn, maar de PC moet daar weg voordat
>> mijn vrouw de volgende was draait. De vloer is nogal veerkrachtig en
>> het ding stuitert de kamer door, wat de harde schijf niet leuk zal
>> vinden. Als ik e.e.a. heb opgelost kan hij naar een rustiger
>> omgeving.
> Sorry, dat komt door mijn tikfout. Het zou moeten zijn:
> iptables -t nat -A POSTROUTING -j SNAT --to-source 192.168.1.20
>
> In die --to-source staat het source IP adres van de pc, dat het 
> originele source IP adres van de laptop dient te vervangen bij NAT. En 
> 192.168.1.1 is geen IP adres van de pc en kan dus ook niet als 
> vervangend IP adres in NAT gebruikt worden. 
helaas... nog steeds niks. maar ben ik correct met mijn assumptie dat de
aanpassing binnen 192.168.1.20 moet gebeuren?


-- 
Dr. J.J. Paijmans
Tilburg University: Dept. of Linguistics & AI    013-4662693
Thuis: Kleine St.Jansstraat 3, 3811 HV Amersfoort 033-4722579 
http://paai.uvt.nl   http://paijmans.net     GSM: +31 621 961 083


More information about the Linux mailing list