[linux] Re: routing vraagje

Hans Paijmans J.J.Paijmans op uvt.nl
Do Jun 9 08:32:24 CEST 2011Het is volbracht... maar snappen doe ik het niet.

In /etc/sysctl.conf eerst net.ipv4.ip_forward=1 aanzetten. sysctl restarten.

Vervolgens had ik de volgende TWEE iptables regels nodig:

/sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -j SNAT --to-source 192.168.1.20
/sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.2.0/16 -o eth1 -j MASQUERADE

elk voor zich werkte noet. Het vreemde daarbij is ook dat daarna de
MASQUeRADE regel toch 192.168.0.0/16 liet zien...


sudo iptables -t nat -n -L
SNAT    all -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0     
to:192.168.1.20
MASQUERADE all -- 192.168.0.0/16    0.0.0.0/0     

In ieder geval dank voor alle hulp

Paai-- 
Dr. J.J. Paijmans
Tilburg University: Dept. of Linguistics & AI    013-4662693
Thuis: Kleine St.Jansstraat 3, 3811 HV Amersfoort 033-4722579 
http://paai.uvt.nl   http://paijmans.net     GSM: +31 621 961 083


More information about the Linux mailing list