[linux] Probleempje met make/gcc

Robin van Leeuwen robinvanleeuwen op gmail.com
Do Nov 17 14:01:04 CET 2011


Hi groep,

Ik heb het volgende probleempje met het compileren van zentific voor
Xen management:

------c/p-------
~/zentific/zensched/src# make
make  all-am
make[1]: Entering directory `/root/zentific/zensched/src'
/bin/bash ../libtool  --tag=CC   --mode=link gcc -pthread
-I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/glib-2.0/include
-pthread -I/usr/include/glib-2.0
-I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/glib-2.0/include -I/usr/include/libzxr
-I/usr/include/libxml2 -I/opt/zentific/include
-DMODPATH=\"/opt/zentific/zensched/\" -DPREFIX=\"/opt/zentific/\"
-Wall -Wextra -pipe -ggdb -Wall  -L/opt/zentific/zrpc -rdynamic  -o
zensched zensched-zcron.o zensched-jobmodules.o zensched-utility.o
zensched-zensched.o zensched-jobcommon.o zensched-zconf.o -pthread
-lgobject-2.0 -lgthread-2.0 -lrt -lglib-2.0   -lssl   -lzshare
-pthread -lzxr -lgthread-2.0 -lrt -lglib-2.0   -lztype -lzcore -ldl
-lpthread
libtool: link: gcc -pthread -I/usr/include/glib-2.0
-I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/glib-2.0/include -pthread
-I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/glib-2.0/include
-I/usr/include/libzxr -I/usr/include/libxml2 -I/opt/zentific/include
-DMODPATH=\"/opt/zentific/zensched/\" -DPREFIX=\"/opt/zentific/\"
-Wall -Wextra -pipe -ggdb -Wall -rdynamic -o zensched zensched-zcron.o
zensched-jobmodules.o zensched-utility.o zensched-zensched.o
zensched-jobcommon.o zensched-zconf.o -pthread -pthread
-L/opt/zentific/zrpc /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgobject-2.0.so -lssl
/usr/lib/libzshare.so /usr/lib/libzxr.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgthread-2.0.so -lrt
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so
/opt/zentific/zrpc/libztype.so /opt/zentific/zrpc/libzcore.so -ldl
-lpthread -pthread
/opt/zentific/zrpc/libzcore.so: undefined reference to `zxr_http_get_header'
/opt/zentific/zrpc/libzcore.so: undefined reference to
`zxr_call_get_servlet_name'
/opt/zentific/zrpc/libzcore.so: undefined reference to `zxr_call_get_method'
/opt/zentific/zrpc/libzcore.so: undefined reference to
`zxr_call_get_method_full'
/opt/zentific/zrpc/libzcore.so: undefined reference to `zxr_http_get_resource'
/opt/zentific/zrpc/libzcore.so: undefined reference to `zxr_call_set_error'
collect2: ld returned 1 exit status
make[1]: *** [zensched] Error 1
make[1]: Leaving directory `/root/zentific/zensched/src'
make: *** [all] Error 2
-------------

Nu schijnt de undefined reference melding te komen als er een library
niet word meegelinked, maar zoals boven te zien is
worden de "-lzcore" en " -L/opt/zentific/zrpc" meegegeven. Nu heb ik
een hoge klok/klepel factor mbt het compileren van
packages. Wat ik wel weet dat deze functien beschreven staan in o.a.
/usr/include/libzxr/zxr-http.h:

--- c/p ---
grep "zxr_http_get_header" /usr/include/libzxr/*
/usr/include/libzxr/zxr-http.h:const char*
zxr_http_get_header(zxr_http* http, const char* name);
------------

Welke ook geinclude word door:  "-I/usr/include/libzxr" zoals in de
bovenstaande make regel te zien
is. Mis ik hier iets en/of zou iemand mij hier wat verder mee kunnen helpen?

gr,


-- 
Robin van Leeuwen  |   Public Key: http://www.rldsoftware.nl/key.txt
More information about the Linux mailing list