[linux] Re: waarom installeert deze rpm niet (afwezig gedacht pakket)

Bart-Jan Vrielink bartjan op vrielink.net
Ma Dec 16 21:24:04 CET 2013


 
> julien op michkloo:˜> rpm -q skype
> skype-2.2.0.35-suse111.i586
 
> julien op michkloo:˜> skype
> Trace/breakpoint trap

Je probleem is dus niet dat Skype niet wil installeren, maar dat de geïnstalleerde Skype het niet doet. Je vertelt niet welke versie van SuSE (en op welke CPU) je gebruikt, en in hoeverre de leverancier van Skype deze versie wel ondersteunt.

Heb je al contact opgenomen met de leverancier van Skype? In hoeverre kunnen zij je verder helpen?

More information about the Linux mailing list