[linux] arduino-mode voor emacs

Hans Paijmans j.j.paijmans op gmail.com
Ma Aug 24 20:51:30 CEST 2015


Hallo,
ik probeer syntax-highlighting voor de arduino werkend te krijgen onder 
emacs, maar dat gaat niet zo lekker.

In de dirctory .emacs.d heb ik de file 'arduino-mode.el' neergezet. Dan 
aan emacs.d/init.el de regels

  (add-to-list 'load-path "~/.emacs.d/arduino-mode")
  (setq auto-mode-alist (cons '("\\.\\(pde\\|ino\\)$" . arduino-mode) 
auto-mode-alist))
  (autoload 'arduino-mode "arduino-mode" "Arduino editing mode." t)

toegevoegd. Zou je toch zeggen dat *ino files zouden moeten worden 
gehighlighted, maar nee. Emacs blijft hardnekkig in Fundamental.

Wat doe ik fout?

Paai

-- 
Dr. J.J. Paijmans
Houwenberg 2A, 5985 PE Grashoek (L)     077 888 05 77
http://paijmans.net     GSM: +31 621 961 083
v.a. Macbook
More information about the Linux mailing list