[linux] arduino-mode voor emacs

hans paijmans j.j.paijmans op gmail.com
Ma Aug 24 12:13:00 CEST 2015


Hallo,
ik probeer syntax-highlighting voor de arduino werkend te krijgen onder 
emacs, maar dat gaat niet zo lekker.

In de dirctory .emacs.d heb ik de file 'arduino-mode.el' neergezet. Dan 
aan emacs.d/init.el de regels

    (add-to-list 'load-path "~/.emacs.d/arduino-mode")
    (setq auto-mode-alist (cons '("\\.\\(pde\\|ino\\)$" . arduino-mode) 
auto-mode-alist))
    (autoload 'arduino-mode "arduino-mode" "Arduino editing mode." t)

toegevoegd. Zou je toch zeggen dat *ino files zouden moeten worden 
gehighlighted, maar nee. Emacs blijft hardnekkig in Fundamental.

Wat doe ik fout?

Paai
More information about the Linux mailing list