[linux] Re: /home map veilig stellen..

Daniel C. von Asmuth asmuth op bakunin.xs4all.nl
Wo Aug 26 16:12:59 CEST 2015


Aldus schreef Fred op Wed, Aug 26, 2015 at 01:42:32PM +0200:
> Op 26-08-15 om 11:00 schreef Daniel C. von Asmuth:
> > Hebt u een back-up gemaakt voor u aan de upgrade begon?
> Vanzelfsprekend niet :-/

Back-ups maken is het eerste wat u moet doen als u een computer wilt
gebruiken.

> > Als u een andere Linux doos hebt, kunt u met NFS alle files daarheen 
> > kopiëren. 
> 
> Ik heb nog een laptop en een pc met Linux, maar het commando nfs geeft 
> op de betreffende laptop 'bash: nfs: opdracht niet gevonden'

NFS staat voor Network File System. Er is geen nfs commando, maar er is 
wel gewoon een nfs (5) man page. 

Kijk eens in de output van 'ps ax' of daar een regel met '[nfsd]' in 
voorkomt en in de output van 'cat /proc/filesystems' of daar iets met 
nfsd in staat.

Zo niet dan is het mogelijk dat de NFS server niet is geïnstalleerd of
niet is gestart. De installatie is eenvoudig: zorg vooral dat
/etc/exports de juiste inhoud heeft. De client kant is ook simpel:
mount <server>:/directory /<mountpoint>
uiteraard als root uit te voeren. 

> >> Het gevolg van mijn actie is dat  mijn grafische omgeving niet meer
> >> werkt en ik met de command-line bijna niet uit de voeten kan. Het
> >> grootste probleem wat ik nu heb is dat ik wat bestanden in mijn /home
> >> map wil veilig stellen. Overigens is de reden dat ik deze actie
> >> uitvoerde dat ik met ssh geen verbinding kon krijgen met deze laptop.
> > Wat is het probleem met SSH? Uw firewall?
> Ik ben natuurlijk wel aan het zoeken geweest naar een eventuele oorzaak 
> en heb ook gedacht aan de firewall van de router. Maar na enige tijd 
> merkte ik dat ik wel verbinding kon maken tussen de andere laptop en de 
> PC. Dus die mogelijkheid heb daarom uitgesloten.

Ik bedoel uiteraard de software firewall van uw laptop en van de andere
host (het iptables commando) zolang die 'router' (zie de berichten van 
Paai over 'routers') zich niet tussen beide bevindt. Ik gebuik de 
volgende commando's (als root) om de firewall tijdelijk uit te schakelen.

IPT=/sbin/iptables
/sbin/modprobe ip_tables
/sbin/modprobe iptable_filter
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward 
$IPT -F 
$IPT -t nat -F PREROUTING
$IPT -t nat -F POSTROUTING
$IPT -X
$IPT -P INPUT ACCEPT          
$IPT -P OUTPUT ACCEPT
$IPT -P FORWARD ACCEPT

Als op uw laptop geen SSH daemon draait, kunt u een sftp client
gebruiken om vanaf uw laptop een andere hosts te benaderen. 

De simpelste manier om bestanden en desnoods complete block devices
over het netwerk te kopiëren is 'netcat' alias nc (1). 

-- 
	
		Beware of logic, for it leads to paradox. 
		Steer clear of paradoxes, for they defeat logic. More information about the Linux mailing list