[linux] php vraag

Paul Slootman paul+nospam op wurtel.net
Ma Dec 5 11:28:56 CET 2016


On Mon 05 Dec 2016, paai wrote:

> heren, ik heb het volgende eenvoudige html/php scriptje met de naam
> 'control.php'. Volgens het voorbeeld op http://stackoverflow.com/questions/3314567/how-to-get-form-input-array-into-php-array
> zou het moeten werken, maar nada.
> 
> Waar kijk ik overheen...?

... dat het "name" moet zijn en geen "naam". "naam" weet ie niks mee te
doen en dus wordt er geen data gePOST.

>         echo "<input type=\"text\" size=3 naam=\"duur[]\" ><br>\n";


Paul


Meer informatie over de Linux maillijst