[linux] HP Laserjet 4000 - HPLIP - No Installed HP Devices Found

lnx lnx op kpnmail.nl
Vr Nov 25 20:46:53 CET 2016


On 25/11/16 13:52, Paul Slootman wrote:
> On Fri 25 Nov 2016, lnx wrote:
>>
>> Naar aanleiding van jouw opmerking de Build HPLIP verwijdert met
>> hp-uninstall en de HPLIP van de repository geinstalleerd wat om ondui-
>> delijke redenen niet goed gaat.
>>
>>
>> opa op deskcomm ~ $ sudo apt-get install hplip
>> Reading package lists... Done
>> Building dependency tree
>> Reading state information... Done
>> Suggested packages:
>>   hplip-gui
>> Recommended packages:
>>   printer-driver-postscript-hp
> 
> Da's merkwaardig, onder debian is hplip-data een vereiste voor hplip,
> dus zou die automatisch mee-geinstalleerd moeten worden. Die hplip-data
> bevat de python scripts die je mist:
> 
>> opa op deskcomm ~ $ file /usr/bin/hp-*
>> /usr/bin/hp-check: broken symbolic link to ../share/hplip/check.py
>> /usr/bin/hp-doctor: broken symbolic link to ../share/hplip/doctor.py
>> /usr/bin/hp-setup: broken symbolic link to ../share/hplip/setup.py
> 
> Deze dus.
> Installeer dus dus ook maar.

Voordat ik gisteravond de e-mail had verstuurt had ik al het volgende
gedaan:

opa op deskcomm ~ $ sudo apt-cache search hplip
openprinting-ppds - OpenPrinting printer support - PostScript PPD files
hpijs-ppds - HP Linux Printing and Imaging - HPIJS PPD files
hplip - HP Linux Printing and Imaging System (HPLIP)
* hplip-data - HP Linux Printing and Imaging - data files
* hplip-dbg - HP Linux Printing and Imaging - debugging information
* hplip-doc - HP Linux Printing and Imaging - documentation
* hplip-gui - HP Linux Printing and Imaging - GUI utilities (Qt-based)
libhpmud-dev - HP Multi-Point Transport Driver (hpmud) development libraries
libhpmud0 - HP Multi-Point Transport Driver (hpmud) run-time libraries
libsane-hpaio - HP SANE backend for multi-function peripherals
printer-driver-hpcups - HP Linux Printing and Imaging - CUPS Raster
driver (hpcups)
printer-driver-hpijs - HP Linux Printing and Imaging - printer driver
(hpijs)
printer-driver-pxljr - printer driver for HP Color LaserJet 35xx/36xx

en de packages die met een '*' zijn gemarkeerd geinstalleerd.


> 
> 
>> Can't open /etc/hp/hplip.conf: No such file or directory.
> 
> Dit moet je ook eerst fixen, lijkt mij; bekijk /usr/share/doc/hplip/ of
> er een README of README.Debian is waarin beschreven staat wat je moet
> doen.

Op een andere computer stond ook LMDE2 geinstallleerd en heb hier ver-
volgens HPLIP (via de repository) geinstalleerd om zodoende een
hplip.conf [1] te verkrijgen en deze naar 'deskcomm' gekopieerd.

HPLIP opnieuw geinstalleerd waarbij de foutmelding achterwege blijft
maar HPLIP vertikt het nog steeds!

opa op deskcomm ~ $ sudo hp-setup
sudo: hp-setup: command not found

opa op deskcomm ~ $ sudo updatedb

opa op deskcomm ~ $ locate hp-setup
/usr/bin/hp-setup
/usr/share/man/man1/hp-setup.1.gz

opa op deskcomm ~ $ ls -l /usr/bin/hp-setup
lrwxrwxrwx 1 root root 23 Nov  8  2014 /usr/bin/hp-setup ->
../share/hplip/setup.py

opa op deskcomm ~ $ file /usr/bin/hp-setup
/usr/bin/hp-setup: broken symbolic link to ../share/hplip/setup.py


Volgens mij heeft die hp-unistall van Build iets gedaan waardoor het
niet (meer) mogelijk is om HPLIP via de repository te installeren.


(Dat krijg je ervan wanneer je buiten de package-managers om iets
installeert want die hebben op die hp-uninstall geen zicht wat die
allemaal doet met als gevolg dat ze 'buitenspel' staan.)


Mijn voorstel en met jouw goedvinden:

- Huidige HPLIP Repository (middels purge) verwijderen

- Opnieuw een HPLIP Build maken

- Deze HPLIP Build niet verwijderen via hp-uninstall maar via deze
  aanpak:

  http://www.hplipopensource.com/node/188

  (Snap niet waarom er een 'sudo make uninstall' dient te worden
   gemaakt terwijl die vervolgens nergens wordt aangeroepen.)

- Vervolgens HPLIP Repository opnieuw installeren


> 
>> [1] opa op deskcomm ~ $ sudo apt-cache show hplip
>> Package: hplip
>> Source: hplip (3.14.6-1)
>> Version: 3.14.6-1+b2
>> Installed-Size: 395
Maintainer: Debian HPIJS and HPLIP maintainers
<pkg-hpijs-devel op lists.alioth.debian.org>
Architecture: amd64
Depends: libc6 (>= 2.14), libcups2 (>= 1.6.0), libdbus-1-3 (>= 1.0.2),
libhpmud0 (= 3.14.6-1+b2), libsane (>= 1.0.11-3), libsnmp30 (>=
5.7.2.1~dfsg), libssl1.0.0 (>= 1.0.0), libusb-1.0-0 (>= 2:1.0.8),
libsane-hpaio (= 3.14.6-1+b2), hplip-data (= 3.14.6-1),
printer-driver-hpcups (= 3.14.6-1+b2), python (>= 2.7), python (<< 2.8),
python-dbus (>= 0.80), python-imaging, python-pexpect, python-reportlab,
coreutils (>= 5.1.0), lsb-base (>= 3), adduser (>= 3.34), cups (>=
1.1.20), policykit-1, python-gobject-2, wget
Recommends: printer-driver-postscript-hp, sane-utils, avahi-daemon
Suggests: hplip-gui, hplip-doc, python-notify, system-config-printer
Description-en: HP Linux Printing and Imaging System (HPLIP)


>>
>> [...]
> 
> Hmm, ik was wel benieuwd naar de dependencies.

Zijn er alsnog bij geplaatst.

> 
> 
> Paul
> 

Het is voor mij geen halszaak die HPLIP maar ben inmiddels wel
nieuwsgierig over het hoe, wat en waarom ook met de achterliggende
gedachte dat je van dit soort situaties vaak het meeste leert m.a.w.
fijn dat je mee wilt denken maar laat het voor jouw (of anderen) geen
halszaak zijn/worden ;-)


Fred


[1] opa op deskcomm ~ $ cat /etc/hp/hplip.conf
# hplip.conf.  Generated from hplip.conf.in by configure.

[hplip]
version=3.14.6

[dirs]
home=/usr/share/hplip
run=/var/run
ppd=/usr/share/ppd/hplip/HP
ppdbase=/usr/share/ppd/hplip
doc=/usr/share/doc/hplip-doc/HTML
html=/usr/share/doc/hplip-3.14.6
icon=no
cupsbackend=/usr/lib/cups/backend
cupsfilter=/usr/lib/cups/filter
drv=/usr/share/cups/drv
bin=/usr/bin

# Following values are determined at configure time and cannot be changed.
[configure]
network-build=yes
libusb01-build=no
pp-build=yes
gui-build=yes
scanner-build=yes
fax-build=yes
dbus-build=yes
cups11-build=no
doc-build=yes
shadow-build=no
hpijs-install=yes
foomatic-drv-install=yes
foomatic-ppd-install=yes
foomatic-rip-hplip-install=no
hpcups-install=yes
cups-drv-install=yes
cups-ppd-install=no
internal-tag=3.14.6
restricted-build=no
ui-toolkit=qt4
qt3=no
qt4=yes
policy-kit=yes
lite-build=no
udev_sysfs_rules=no
hpcups-only-build=no
hpijs-only-build=no


Meer informatie over de Linux maillijst