[linux] HP Laserjet 4000 - HPLIP - No Installed HP Devices Found

Paul Slootman paul+nospam op wurtel.net
Vr Nov 25 13:52:32 CET 2016


On Fri 25 Nov 2016, lnx wrote:
> 
> Naar aanleiding van jouw opmerking de Build HPLIP verwijdert met
> hp-uninstall en de HPLIP van de repository geinstalleerd wat om ondui-
> delijke redenen niet goed gaat.
> 
> 
> opa op deskcomm ~ $ sudo apt-get install hplip
> Reading package lists... Done
> Building dependency tree
> Reading state information... Done
> Suggested packages:
>   hplip-gui
> Recommended packages:
>   printer-driver-postscript-hp

Da's merkwaardig, onder debian is hplip-data een vereiste voor hplip,
dus zou die automatisch mee-geinstalleerd moeten worden. Die hplip-data
bevat de python scripts die je mist:

> opa op deskcomm ~ $ file /usr/bin/hp-*
> /usr/bin/hp-check: broken symbolic link to ../share/hplip/check.py
> /usr/bin/hp-doctor: broken symbolic link to ../share/hplip/doctor.py
> /usr/bin/hp-setup: broken symbolic link to ../share/hplip/setup.py

Deze dus.
Installeer dus dus ook maar.


> Can't open /etc/hp/hplip.conf: No such file or directory.

Dit moet je ook eerst fixen, lijkt mij; bekijk /usr/share/doc/hplip/ of
er een README of README.Debian is waarin beschreven staat wat je moet
doen.

> Kan zijn dat je gelijk hebt maar volgens mij wordt HPLIP aangeroepen
> door de user 'opa' welke wel in de group lp staat.
> 
> opa op deskcomm ~ $ cat /etc/group | grep lp
> lp:x:7:opa
> lpadmin:x:110:opa

Ik heb geen idee hoe hplip werkt, maar er zou best een daemon kunnen
zijn die al gestart is en waarmee de user tools mee communiceert. Dan is
het niet zo relevant welke rechten _jij_ hebt.

> [1] opa op deskcomm ~ $ sudo apt-cache show hplip
> Package: hplip
> Source: hplip (3.14.6-1)
> Version: 3.14.6-1+b2
> Installed-Size: 395
> 
> [...]

Hmm, ik was wel benieuwd naar de dependencies.


Paul


Meer informatie over de Linux maillijst