[linux] nas hdd crash

Fred fred.d op xs4all.nl
Za Sep 10 16:03:09 CEST 2016Op 10-09-16 om 10:12 schreef Daniel C. von Asmuth:
>
> Waarom heeft u dit 1 voor 1 gedaan, in plats van met tweee sc ijven
Waar nu uit blijkt uit pure onwetendheid...

Mijn NAS rapporteerde mij dat ik disk 1 en 2 de status gecrashed hadden.
Omdat bleek dat ik inderdaad deze data niet meer kon benaderen heb ik na 
wat uitingen van wat krachttermen 2 nieuwe schijven gekocht en deze in 
de nas geplaatst. Gevolg; een lege goed werkende nas en 2 schijven op 
het bureau met de begeerde data. Voornamelijk muziek..

Nu heb ik zo een usb dok geval tot mijn beschikking en ik probeerde op 
deze wijze te kijken of ik nog iets op deze schijven kon terug vinden. 
Een kansloze missie ben ik inmiddels achter gekomen. Zou wellicht met 
windows en windows schijven een iets grotere kans van slagen gehad 
kunnen hebben maar ook dit is niet zeker.

Om deze schijven nu wel te kunnen benaderen meende ik deze DUS 1 voor 1 
in mijn desktop te moeten hangen. En omdat ik tracht Linux 'on the fly' 
te leren greep ik uit eerder opgedane kennis en wist dat als ik schijven 
in Linux wil bekijken krijg ik te maken met mount, fstab en blkid om het 
UUID te achterhalen.

Ik ben dus als volgt te werk gegaan;

Voordat ik de PC openschroefde heb ik het commando 'blkid' uitgevoerd en 
deze uitvoer genoteerd.
Ik heb namelijk 2 schijven in de desktop zetten en ik moest er 1 
verwijderen om plaats te maken voor zo'n gecrasht exemplaar. Nadat ik er 
1 schijf uit heb gehaald en hier inderdaad zo'n vermeend gecrasht ding 
voor in de plaats heb gezet, heb ik dit commando nogmaals herhaald om zo 
het UUID van de boosdoener te achterhalen teneinde deze in /etc/fstab te 
kunnen opnemen en de schade te kunnen bekijken.

Omdat ik aan de hand van deze output niet duidelijk kreeg welk type fs 
ik in etc/fstab moest opnemen heb ik deze vraag vergezelt van deze 2 
uitvoeren en de fstab van mijn desktop hier in de groep geplaatst.
Al snel bleek uit een aantal reakties dat deze toegepaste methode met de 
door mij 'on the fly' vergaarde informatie verre was van de juiste ;-)

De heer Paijmans en Frans van Berkel hebben mij hier op gewezen.
Echter door mijn fout (ook dit lijkt al niet te lukken) heb ik op een 
reaktie van Frans op de verkeerde knop van mijn mailprogramma geduwd 
waardoor ik niet meer naar de groep maar naar Frans persoonlijk schreef.

'On the Fl' heb ik inmiddels geleerd dat niet nodig is en in dit geval 
zelf niet wenselijk dat een gecrashte schijf in fstab wordt opgenomen. 
Frans,ik denk er inmiddels ook achter te zijn dat de boosdoener toch 
sdbx moet zijn.

sudo ntfsfix /dev/sdb2 leverde de volgende output op;

Mounting volume... NTFS signature is missing.
FAILED
Attempting to correct errors... NTFS signature is missing.
FAILED
Failed to startup volume: Invalid argument
NTFS signature is missing.
Trying the alternate boot sector
Unrecoverable error
Volume is corrupt. You should run chkdsk.

ik ben zover dat sudo chkdsk de output;

chkdsk: opdracht niet gevonden opleverd..

Fred
> tegelijk?
>
>> Ik heb met; sudo blkid de onderstaande output gekregen;
>>
>> /dev/sdb1: LABEL="DSK2_VOL1" UUID="69D1ABA80E767737" TYPE="ntfs"
>> PARTUUID="e79fb90f-01"
>> /dev/sda1: LABEL="DSK1_VOL1" UUID="78C0122EC011F35C" TYPE="ntfs"
>> PARTUUID="cbe6cbe6-01"
>> /dev/sda5: UUID="9d513620-ed82-493d-a92e-c0487c0f2774" TYPE="ext4"
>> PARTUUID="cbe6cbe6-05"
>> /dev/sda6: UUID="154f136e-e1e2-46c7-8cbe-4b6efda9b97d" TYPE="swap"
>> PARTUUID="cbe6cbe6-06"
>> /dev/sda7: UUID="1c6afb6d-af0c-4e7d-98bb-e36ec0f3e708" TYPE="ext4"
>> PARTUUID="cbe6cbe6-07"
> Bovenstaande klinkt alsof er 2 discs on-line zijn. Zijn dat de schijven
> van de gecrashte NAS?
>
> Me dunkt dat de grootte van die partities relevant is.
>
>> en daar heb ik onderstaande /etc/fstab bij;
> De /etc/fstab file lijkt me niet zo relevant.
>
>> # /etc/fstab: static file system information.
> Maar is dit nu de fstab van de oude NAS??
>
>> # Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
>> # device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
>> # that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
>> #
>> # <file system> <mount point>  <type> <options>    <dump> <pass>
>> # / was on /dev/sda5 during installation
>> UUID=9d513620-ed82-493d-a92e-c0487c0f2774 /        ext4
>> errors=remount-ro 0    1
>> # /home was on /dev/sda7 during installation
>> UUID=1c6afb6d-af0c-4e7d-98bb-e36ec0f3e708 /home      ext4 defaults
>> 0    2
>> # swap was on /dev/sda6 during installation
>> UUID=154f136e-e1e2-46c7-8cbe-4b6efda9b97d none      swap sw
>> 0    0
>> /dev/sr0    /media/cdrom0  udf,iso9660 user,noauto 0    0
>> #//192.168.178.32/muziek/ /mnt/shares/muziek -o guest 0 0
>> #UUID=11dbe34a-2a9f-2531-3017-a5a8c86610be /disk2    ext4
>> errors-remount-ro    0    1
>>
>> In deze situatie had ik dus 2 hhd's in de desktop. Nu heb ik er 1 hdd
>> uitgehaald om plaat te maken voor 1 van de gecrashte hdd's uit de NAS en
>> wederom met sudo blkid gekeken welke aanpassingen in /etc/fstab moest maken
>> om deze schijf te kunnen mounten.
>>
>> De output hiervan staat hieronder maar ik heb eerlijk gezegd geen idee welke
>> aanpassing in /etc/fstab moet maken om dit voor elkaar te krijgen.
> Ik zou eerst proberen om de data van die schijven te halen alvorens met
> /etc/fstab te gaan knoeien. Het gebruik van fsck kan ertoe leiden dat u
> data verliest.
>
>> /dev/sdb1: UUID="11dbe34a-2a9f-2531-3017-a5a8c86610be"
>> TYPE="linux_raid_member" PARTUUID="0007df5d-01"
>> /dev/sdb2: UUID="2d372ffa-604d-31e2-cc06-6faa7e33c8d6"
>> TYPE="linux_raid_member" PARTUUID="0007df5d-02"
>> /dev/sdb5: UUID="fd24f794-5806-b3a3-7189-a9a723e8d981"
>> UUID_SUB="cb6c5abb-06ae-69f1-2ce6-1c328c6a4d57"
>> LABEL="DiskStation:2" TYPE="linux_raid_member" PARTUUID="0007df5d-05"
> Misschien is het partitie type gewoon misleidend.
>
>> /dev/sda1: LABEL="DSK1_VOL1" UUID="78C0122EC011F35C" TYPE="ntfs"
>> PARTUUID="cbe6cbe6-01"
>> /dev/sda5: UUID="9d513620-ed82-493d-a92e-c0487c0f2774" TYPE="ext4"
>> PARTUUID="cbe6cbe6-05"
>> /dev/sda6: UUID="154f136e-e1e2-46c7-8cbe-4b6efda9b97d" TYPE="swap"
>> PARTUUID="cbe6cbe6-06"
>> /dev/sda7: UUID="1c6afb6d-af0c-4e7d-98bb-e36ec0f3e708" TYPE="ext4"
>> PARTUUID="cbe6cbe6-07"
>>
>>
>> Wellicht dat jullie mij verder kunnen helpen...
>>
>>
>> Fred
>>
> U schrijft dat u wat pogingen hebt gedaan zonder succes. Nu willen we
> graag weten wat u hebt geprobeerd en wat het resultaat was.
>
> Als u de schijven aan uw systeem hangt en Linux ermee boot, zou Linux
> de driver voor de host adapter moeten laden en de bus scannen en de
> apparaten detecteren, blijkend uit informatie in dmesg.
>
> Uiteraard hebt u commando's geprobeerd als:
> fdisk -l
> cat /proc/partitions
>
> U zou vervolgens kunnen gokken en proberen de file systems read-only te
> mounten. Foutmeldingen?
>
> Dat laatste zal alleen lukken als er geen RAID-0 of RAID-5 is gebruikt
> in software of hardware.
>
> Een andere test is het gebruik van smartmontools om te controleren in
> hoeverre de schijven beschadigd zijn.
>
> Suc6,
>
>
>
> Daniel von Asmuth
>More information about the Linux mailing list