[linux] mutt nieuwe mail in verkeerde inbox

meine trialero op gmx.com
Di Sep 27 21:42:01 CEST 2016


fijn dat je even wil meekijken!

On Mon, Sep 26, 2016 at 08:40:35AM +0200, Paul Slootman wrote:
> On Sun 25 Sep 2016, meine wrote:
> > 
> > in mutt heb ik twee accounts gedefinieerd, één pop3 en een imap. bij het
> > ophalen van nieuwe mail lijkt mutt of getmail (?) zich soms te
> > vergissen:
> 
> getmail heeft verder niks met mutt te maken, dus waarom denk ik dat
> getmail misschien schuldig is? Heb je getmail geconfigureerd om de pop3
> mail in je gewone mail af te leveren?

de pop3 is mijn gewone mail. voor de imap is er geen getmail.

++ .getmailrc

[retriever]
type = SimplePOP3Retriever
server = <popserver>
username = <uname>
password = <passwd>

[destination]
type = Maildir
path = ~/Mail/inbox/
 
[options]
verbose = 1
read_all = false
delete = true

++

> > mail van het pop3 account wordt onder het imap account getoond
> 
> Beschrijf eens hoe je die beide accounts geconfigureerd heb en hoe je in
> mutt de ene en de andere account selecteert.

heb in ~/.mutt/muttrc twee accounts gedefinieerd (account_een, account_twee) en
die hebben beide een eigen file in ~/.mutt/

de structuur heb ik ergens op het net gevonden en werkt doorgaans gewoon
goed. behalve dan dat af en toe enkele pop3 mails op de imap binnen
lijken te komen.

een is het imap account, twee is de pop3


++ ~/.mutt/muttrc

<general options etc>

## ACCOUNT EEN [F2]
source "~/.mutt/account_een"
folder-hook <mailaddr_een> 'source ~/.mutt/account_een'

## ACCOUNT TWEE [F3]
source "~/.mutt/account_twee"
folder-hook $folder 'source ~/.mutt/account_twee'
 
## Shortcuts
macro index,pager <f2> '<sync-mailbox><enter-command>source ~/.mutt/acount_een<enter><change-folder>!<enter>'
macro index,pager <f3> '<sync-mailbox><enter-command>source ~/.mutt/account_twee<enter><change-folder>!<enter>'

++

++ ~/.mutt/account_twee

## ACCOUNT TWEE
 
##Receive options
set mbox_type = Maildir
set folder = $HOME/Mail
set spoolfile = $HOME/Mail/inbox
set record = $HOME/Mail/sent
set postponed = $HOME/Mail/draft
set pop_host = "<mailaddr>:<passwd>@<popserver>"
 
##Send options
set smtp_url = "smtp://<mailaddr>@<smtpserver>:<port>/"
set smtp_pass = "<passwd>"
set pop_user = "<mailaddr>"
set realname = "<name>"
set from = "<mailaddr>"
set signature = "~/.signature"
 
##Connection options
set ssl_force_tls = yes
set ssl_starttls = yes

## Hook -- IMPORTANT!
account-hook $folder "set pop_user=<mailaddr> pop_pass=<passwd>"

++

++ ~/.mutt/account_een

## ACCOUNT EEN

##Receive options
set imap_user = "<mailaddr>"
set imap_pass = "<passwd>"
set folder = "imaps://imap.xxxxx.com:<port>/"
set spoolfile = "+INBOX"
set record = "+Sent"
set postponed = "+Drafts"
# set archive = "+Archive"
 
##Send options
set smtp_url = "smtp://<mailaddr>:<passwd>@<server>:<port>/"
set realname = "<name>"
set from = "<mailaddr>"
set smtp_pass = "<passwd>"
set signature = "~/.signature"
 
##Connection options
set ssl_force_tls = yes
set ssl_starttls = yes

## Hook -- IMPORTANT!
account-hook $folder "set map_user=<mailaddr> imap_pass=<passwd>

##Receive and Backup IMAP mail locally with OfflineIMAP
#mailboxes ! + `\
# for file in ~/Mail/trialero/*; do \
# box=$(basename "$file"); \
# if [ "${box}" != "." -a "${box}" != ".." -a "${box}" != ".customflags" \
#  -a "${box}" != ".subscriptions" ]; then \
#    echo -n "\"+${box}\" "; \
# fi; \
#done

++        

laatste deel van deze acount_een file was een probeersel om imap
berichten offline op mijn eigen box te bewaren, maar is met
'#' buiten werking.


> > mailadressen zijn wel juist, alleen in welk bakje de mail binnenkomt
> > klopt meestal wel, maar soms niet.
> 
> Bakje?

mailbox

nu ik de hele boel tig keer doorloop valt me op dat er in muttrc na
'folder-hook' het imap-mailadres volgt en dat dit in de file voor dat
account bij 'account-hook' mist, staat alleen '$folder' en lijkt een "
te missen.

maar misschien snap jij er meer van...

-- 

//meine


Meer informatie over de Linux maillijst