[linux] Fwd: Re: Stora Nas

Paul Slootman paul+nospam op wurtel.net
Do Dec 7 13:20:43 CET 2017


On Thu 07 Dec 2017, Geert Stappers wrote:
> 
> Stel dat de Stora NAS een versie van CIFS begrijpt.
> Je moet dan vanaf je Linux computer ook CIFS tegen de NAS gaan praten.
> Dat redt je niet met `mount` en/of `df` vanaf de zo krachtige command line.

mount -t cifs -o username=paul //nas/naamvanshare /ergens

evt. kun je user/domein/wachtwoord in een credentials file stoppen en
die met -o credentials=/etc/cifs.credentials meegeven.

Paul


Meer informatie over de Linux maillijst