[linux] Met bash parameter functie aanroepen

Fred Mobach fred op mobach.nl
Za Dec 23 13:27:42 CET 2017


Op Monday 18 December 2017 19:15:36 schreef Frans van Berckel:
> 
> On Sun, 2017-12-17 at 21:40 +0100, Daniel C. von Asmuth wrote:
> 
> > Ook op enkel andere plaatsen, zoals 'wget' kan het zinvol zijn om
> > te controleren of de opdracht slaagde in plaats van zomaar door
> > te lopen naar de volgende regel in je script.
> 
> Hoe doe ik dat het beste. Zie script versie van vandaag.

In het algemeen met man <commando> zoeken naar de EXIT STATUSsen van een 
programma. Nadat een programma klaar is kun je die status uitlezen met de 
variabele $? , voorbeeld:


if [ "$?" != "0" ] ; then
  echo "Doe wat zinnigs"
fi

Het kan wel ontaarden in ontzettend veel werk: de som van (alle -1) exit 
statussen van alle aangeroepen programma's testen en adequaat op reageren.


Meer informatie over de Linux maillijst