[linux] Re: Bluetooth

R de Smaele info op pcconsults.nl
Vr Apr 1 22:11:56 CEST 2005


joop gerritse wrote:

>On Friday 01 April 2005 20:42, R de Smaele wrote:
>[...]
> 
>
>>en als ik hier ben aan beland om dit comando te geven
>> ]#rfcomm 0 00:a1:d3:30:25:41 1
>>gebeurt er dit er gaat dus iets fout met rfcomm
>>  
>>
>
>Ik heb geen verstand van rfcomm, maar ik kan wel lezen:
>
> 
>
>>RFCOMM configuration utility ver 2.10
>>Usage:
>>    rfcomm [options] <command> <dev>
>>  
>>
>
>Options beginnen met -, die heb je dus kennelijk niet...
>Daarna komt een <command> en daarna een <dev>.
>
>Wat ik bij jou zie staan is een getal 0, een Ethernet adres en een getal 1.
>
><command> moet, naar ik aanneem, één van de volgende zijn:
>
> 
>
>>Commands:
>>    bind   <dev> <bdaddr> [channel]    Bind device
>>    release <dev>             Release device
>>    show   <dev>             Show device
>>    connect <dev> <bdaddr> [channel]    Connect device
>>    listen  <dev> [channel]        Listen
>>  
>>
>
>en <device> zou, lijkt me, iets van de vorm /dev/huppeldepup wezen.
>
>Misschien vergis ik me (dat is in 2000 een keer voorgekomen) maar ik zie geen 
>match tussen wat jij doet en wat er in de help info (want dat is wat je te 
>zien krijgt) staat.
>
> 
>
Ik doe precies wat er in stap 4 staat beschreven van de howto
Als jij je maar 1 keer in de 4jaar vergist feliciteer ik je hiermee.

More information about the Linux mailing list