[linux] Re: Mounten USB stick

Cecil Westerhof CecilWesterhof op xs4all.nl
Wo Apr 13 23:31:43 CEST 2005


Op wo, 13-04-2005 te 23:04 +0200, schreef Johan Wevers:
> Ik heb een USB memorystick gekocht (Sandisk cruzer micro). Onder win2000
> werkt het meteen, dus de hardware lijkt me OK, maar ik heb geen idee hoe ik
> hem onder Linux (Slackware 10) moet mounten. Ik zal wel iets basics over het
> hoofd zien, maar wil het wel graag werkend hebben.

Ik gebruik er het volgende script voor:
    #!/bin/bash
    
    USBStick=`fdisk -l | grep '^/dev/' | grep 'W95 FAT32' | cut -f 1
    -d" "`
    Aantal=`echo ${USBStick} | /usr/bin/wc -w`
    if( [ ${Aantal} == 0 ] ); then
        echo De USB stick moet wel aanwezig zijn
        exit
    fi
    if( [ ${Aantal} != 1 ] ); then
        echo Er zijn meerdere devices die in aanmerking komen
        exit
    fi
    mount -t vfat ${USBStick} /USBStick -oumask=000,noexec

-- 
Cecil Westerhof <CecilWesterhof op xs4all.nl>More information about the Linux mailing list