[linux] Re: Legen van /tmp bij reboot

Paul Slootman paul+nospam op wurtel.net
Wo Apr 20 16:03:11 CEST 2005


On Wed 20 Apr 2005, Jelle Boomstra wrote:
> 
> > find /tmp -exec rm -f \{\} \;
> 
> uhh? waarom wil je alle files apart weggooien?  en waar zijn de backslashes 
> voor de accolades voor? 
> rm -r /tmp/* zou het ook doen toch?

Dat kan gevaarlijk zijn...

> > Er zijn natuurlijk systemen die dit automatisch doen.
> 
> Ik herinner  mij een redhat systeem dat er een apart pakketje voor had. Maar 

Dat apart pakketje was er gekomen om de eersder gemelde gevaren tegen te gaan.

> bij mij is het een lekker zooitje, dus debian heeft het niet standaard. 

Debian heeft tmpreaper. Daarbij zitten docs die de mogelijke gevaren
beschrijven, en how tmpreaper z'n best doet om dat te voorkomen.
Overigens is het niet zo'n probleem om gewoon een rm te doen tijdens
booten, kans op manipulatie door ingelogde personen is er dan nl. niet.

Zulke manipulatie kan b.v. zijn: een dir meet heel veel geneste dirs
maken. Door dan een van die dirs op het juiste moment te vervangen door
een symlink naar /, dan krijg je ellende... want dan wordt die symlink
gevolgd met alle gevolgen van dien.


Paul SlootmanMore information about the Linux mailing list