[linux] Re: Legen van /tmp bij reboot

Daniel C. von Asmuth asmuth op bakunin.xs4all.nl
Wo Apr 20 16:15:45 CEST 2005


Aldus schreef Paul Slootman op Wed, Apr 20, 2005 at 04:03:11PM +0200:
> On Wed 20 Apr 2005, Jelle Boomstra wrote:
> > 
> > > find /tmp -exec rm -f \{\} \;
> > 
> > uhh? waarom wil je alle files apart weggooien?  en waar zijn de backslashes 
> > voor de accolades voor? 
> > rm -r /tmp/* zou het ook doen toch?
> 
> Dat kan gevaarlijk zijn...
> 
> Zulke manipulatie kan b.v. zijn: een dir meet heel veel geneste dirs
> maken. Door dan een van die dirs op het juiste moment te vervangen door
> een symlink naar /, dan krijg je ellende... want dan wordt die symlink
> gevolgd met alle gevolgen van dien.

Find volgt symbolic links per default niet.


Daniel

-- 
	Windows bot Net: now playing with a screen near you More information about the Linux mailing list