[linux] Hoe kan ik ifup de default route laten instellen?

Bram Mertens M8ram op linux.be
Wo Apr 27 11:05:29 CEST 2005


Goede morgen|middag

Omdat ik op m'n desktop een IMAP server en apt-cache server wil
installeren lijkt het me handiger om zowel m'n desktop als m'n laptop
een vast IP adres te geven i.p.v. de dhcp-server van m'n (linksys)
router adressen te laten uitdelen.

Momenteel ziet /etc/network/interfaces op m'n desktop er als volgt uit:
auto lo
iface lo inet loopback

iface eth0 inet dhcp

ifconfig geeft dan:
imladris:/home/m8ram# ifconfig
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:E0:7D:C8:A4:6B 
     inet addr:192.168.1.129 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::2e0:7dff:fec8:a46b/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:2554081 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:2251539 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:2656265155 (2.4 GiB) TX bytes:938213758 (894.7 MiB)
     Interrupt:11 Base address:0xc000 

lo    Link encap:Local Loopback 
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
[...]

en route geeft:
imladris:/home/m8ram# route
Kernel IP routing table
Destination   Gateway     Genmask     Flags Metric Ref  Use Iface
192.168.1.0   *        255.255.255.0  U   0   0    0 eth0
default     192.168.1.1   0.0.0.0     UG  0   0    0 eth0

(192.168.1.1 is het IP adres van de router)

Als ik nu /etc/network/interfaces aanpas en er het volgende van maak:
auto lo
iface lo inet loopback

iface eth0 inet static
    address 192.168.1.133
    netmask 255.255.255.0
    broadcast 192.168.1.255

dan geeft ifconfig (na ifdown eth0 en ifup eth0):
imladris:/home/m8ram# ifconfig
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:E0:7D:C8:A4:6B 
     inet addr:192.168.1.133 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::2e0:7dff:fec8:a46b/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:2553746 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:2251263 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:2656077577 (2.4 GiB) TX bytes:938175482 (894.7 MiB)
     Interrupt:11 Base address:0xc000 

lo    Link encap:Local Loopback 
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
[...]
maar route geeft:
imladris:/home/m8ram# route
Kernel IP routing table
Destination   Gateway     Genmask     Flags Metric Ref  Use Iface
192.168.1.0   *        255.255.255.0  U   0   0    0 eth0

de router pingen lukt maar de DNS server van telenet pingen lukt niet:
imladris:/home/m8ram# ping -c 3 195.130.130.4
connect: Network is unreachable

Op http://linux-ip.net/html/basic-changing.html vond ik dat:

imladris:/home/m8ram# route add default gw 192.168.1.1
Het nodige zou moeten instellen en dat blijkt ook te werken:
imladris:/home/m8ram# route
Kernel IP routing table
Destination   Gateway     Genmask     Flags Metric Ref  Use Iface
192.168.1.0   *        255.255.255.0  U   0   0    0 eth0
default     192.168.1.1   0.0.0.0     UG  0   0    0 eth0

Daarna kan ik dus de DNS server pingen en ook andere servers d.m.v. een
url.

Kan ik dit ergens instellen zodat ik dit niet manueel met doen? De
verbinding op de desktop blijft meestal open maar op de laptop zou ik
dit graag automatiseren...

Alvast bedankt

Bram
-- 
# Mertens Bram "M8ram"  <M8ram op linux.be>     Linux User #349737 #
# debian testing      kernel 2.6.8-1-686   i686   512MB RAM #
# 10:48:13 up 32 days, 17:02, 14 users, load average: 0.74, 0.62, 0.60 #
More information about the Linux mailing list