[linux] Re: growisofs gooit verschillende dirs door elkaar

Paul Slootman paul+nospam op wurtel.net
Ma Feb 7 17:36:28 CET 2005


On Mon 07 Feb 2005, Bram Mertens wrote:
> > > 
> > > Terwijl ik eigenlijk de structuur van /data/ wil behouden...
> > 
> > Dan zou ik zeggen:
> > 
> >     growisofs -Z /dev/hdc -R -J /data
> > 
> > Lijkt mij wel logisch, toch?
> 
> Ja, jammer genoeg staan er nog een aantal ander dirs in /data/ die niet
> mee op de dvd kunnen/mogen...

Ah, maar dat had je er niet bij verteld.
Zo zie je maar weer dat details die niet belangrijk lijken, toch
vermeldenswaardig kunnen zijn. Geef dus altijd zoveel mogelijk
informatie, en probeer de info niet te "editen" omdat dat een vertekend
beeld kan geven. (Deze advies is dus voor alle toekomstige
vragenstellers, niet specifiek voor Bram!)

> De -x optie van mkisofs zou een aantal dirs moeten uitsluiten maar die
> optie wordt blijkbaar genegeerd, vandaar de (ook kortere) poging om
> enkel die dirs op te geven die op de dvd moeten...

En zoiets?

cd /data
mkdir x
mv dir1 dir2 x
growisofs -Z /dev/hdc -R -J x
mv x/* .
rmdir x


Paul SlootmanMore information about the Linux mailing list