[linux] Re: vfat partitie omzetten naar reiserfs

Bram Mertens M8ram op linux.be
Wo Feb 16 10:11:45 CET 2005


On Sun, 2005-02-13 at 16:40 +0100, Roeland Th. Jansen wrote:
> On Sun, Feb 13, 2005 at 04:08:25PM +0100, Bram Mertens wrote:
> > Op m'n laptop heb ik twee vfat partities /dev/hda5 en /dev/hda6. Nu wil
> > ik de grootste van deze partities (/dev/hda5) omzetten naar reiserfs
> > omdat het kunnen lezen van de data in deze partitie onder Windows
> > eigenlijk overbodig geworden is.
> > 
> > Hoe moet ik zoiets aanpakken zonder data te verliezen?
> 
> de hele bende copieeren naar een andere plek. filkesystem nuken en
> reiser maken. dan die bende terug plakken op die reiser partitie.
> 
> er is geen conversietool die ff van vfat reiser maakt zover ik weet.

Het heeft wat langer geduurd, maar de backup is gemaakt.

Om het filesystem te "nuken" zal ik waarschijnlijk niets moeten doen, of
toch? :)

Volstaat het dan om volgende twee commando's te geven?
umount /data (dit is het mountpoint van /dev/hda5)
mkreiserfs /dev/hda5

En vervolgens in /etc/fstab
/dev/hda5	/data	vfat	rw,suid,dev,auto,user,async,uid=1000,gid=1002,umask=0002	0	1
te vervangen door:
/dev/hda5	reiserfs	defaults	0	1

Of moet ik nog (meerdere) opties meegeven aan het mkreiserfs commando?
(-l en/of -d bijvoorbeeld?)

Of pak ik dit volledig verkeerd aan?

Alvast bedankt

Bram

-- 
# Mertens Bram "M8ram"  <M8ram op linux.be>     Linux User #349737 #
# debian testing      kernel 2.6.8-1-686   i686   512MB RAM #
# 10:11:44 up 7 days, 13:58, 8 users, load average: 0.17, 0.20, 0.12 #
More information about the Linux mailing list