[linux] Re: sendmail esmtp

Kuipers, Onno Onno.Kuipers op frijado.nl
Ma Feb 28 13:55:57 CET 2005


Heren, dames

Allen bedankt voor het meedenken tot dusver, maar ik denk dat ik
sendmail maar opnieuw moet configuren. In het verleden is bij de opzet
geen gebruik gemaakt van de sendmail.mc file.

Ik kan gaan testen op een testmachine met ook sendmail 8.11.6. De
smtpserver (elw2ksrv003 (W2K)) is juist geconfigureerd  want andere
apparatuur zoals printers en UPSsen kunnen deze als smtp server
instellen en dat gaat prima.

Vanaf de RH Advanced server 2.1 machine moet als smtp server dus een
server aangewezen met ip 172.16.2.43. Ik krijg echter niet voor elkaar
om de linux machine met sendmail 8.11 zo te configureren dat dit goed
gaat.

Voor de duidelijkheid: Ik wil enkel vanaf deze machine mailtjes kunnen
versturen via de smtp server. Wie kan mij vertellen wat ik precies moet
wijzigen in onderstaande file en wat moet ik evt in DNS aanpassen? Wat
zie ik over het hoofd?

Onno Kuipers

____________________________________________
divert(-1)
dnl This is the sendmail macro config file. If you make changes to this
file,
dnl you need the sendmail-cf rpm installed and then have to generate a
dnl new /etc/sendmail.cf by running the following command:
dnl
dnl        m4 /etc/mail/sendmail.mc > /etc/sendmail.cf
dnl
include(`/usr/share/sendmail-cf/m4/cf.m4')
VERSIONID(`linux setup for Red Hat Linux')dnl
OSTYPE(`linux')
dnl Uncomment and edit the following line if your mail needs to be sent
out
dnl through an external mail server:
dnl define(`SMART_HOST',`elw2ksrv003')
define(`confDEF_USER_ID',``8:12'')dnl
undefine(`UUCP_RELAY')dnl
undefine(`BITNET_RELAY')dnl
define(`confAUTO_REBUILD')dnl
define(`confTO_CONNECT', `1m')dnl
define(`confTRY_NULL_MX_LIST',true)dnl
define(`confDONT_PROBE_INTERFACES',true)dnl
define(`PROCMAIL_MAILER_PATH',`/usr/bin/procmail')dnl
define(`ALIAS_FILE', `/etc/aliases')dnl
dnl define(`STATUS_FILE', `/etc/mail/statistics')dnl
define(`UUCP_MAILER_MAX', `2000000')dnl
define(`confUSERDB_SPEC', `/etc/mail/userdb.db')dnl
define(`confPRIVACY_FLAGS',
`authwarnings,novrfy,noexpn,restrictqrun')dnl
define(`confAUTH_OPTIONS', `A')dnl
dnl TRUST_AUTH_MECH(`DIGEST-MD5 CRAM-MD5 LOGIN PLAIN')dnl
dnl define(`confAUTH_MECHANISMS', `DIGEST-MD5 CRAM-MD5 LOGIN PLAIN')dnl
dnl define(`confTO_QUEUEWARN', `4h')dnl
dnl define(`confTO_QUEUERETURN', `5d')dnl
dnl define(`confQUEUE_LA', `12')dnl
dnl define(`confREFUSE_LA', `18')dnl
dnl FEATURE(delay_checks)dnl
FEATURE(`no_default_msa',`dnl')dnl
FEATURE(`smrsh',`/usr/sbin/smrsh')dnl
FEATURE(`mailertable',`hash -o /etc/mail/mailertable.db')dnl
FEATURE(`virtusertable',`hash -o /etc/mail/virtusertable.db')dnl
FEATURE(redirect)dnl
FEATURE(always_add_domain)dnl
FEATURE(use_cw_file)dnl
FEATURE(use_ct_file)dnl
dnl The '-t' option will retry delivery if e.g. the user runs over his
quota.
FEATURE(local_procmail,`',`procmail -t -Y -a $h -d $u')dnl
FEATURE(`access_db',`hash -o /etc/mail/access.db')dnl
FEATURE(`blacklist_recipients')dnl
EXPOSED_USER(`root')dnl
dnl This changes sendmail to only listen on the loopback device
127.0.0.1
dnl and not on any other network devices. Comment this out if you want
dnl to accept email over the network.
DAEMON_OPTIONS(`Port=smtp,Addr=127.0.0.1, Name=MTA')
dnl NOTE: binding both IPv4 and IPv6 daemon to the same port requires
dnl       a kernel patch
dnl DAEMON_OPTIONS(`port=smtp,Addr=::1, Name=MTA-v6, Family=inet6')
dnl We strongly recommend to comment this one out if you want to protect
dnl yourself from spam. However, the laptop and users on computers that
do
dnl not have 24x7 DNS do need this.
FEATURE(`accept_unresolvable_domains')dnl
dnl FEATURE(`relay_based_on_MX')dnl
MAILER(smtp)dnl
MAILER(procmail)dnl
Cwfrijado.localdomain


More information about the Linux mailing list