[linux] skype wil niet

Wybo Dekker wybo op servalys.nl
Wo Aug 30 14:51:18 CEST 2006


Sinds enige tijd wil Skype niet meer. Als ik hem opstart met

  strace skype

verschijnt er na veel regels:

stat64("/home/wybo/.Skype/wybodekker/config.xml", {st_mode=S_IFREG|0755, 
st_size=3239, ...}) = 0
gettimeofday({1156941875, 680687}, NULL) = 0
gettimeofday({1156941875, 680904}, NULL) = 0
gettimeofday({1156941875, 680956}, NULL) = 0
gettimeofday({1156941875, 681003}, NULL) = 0
gettimeofday({1156941875, 681055}, NULL) = 0
ioctl(3, FIONREAD, [0])         = 0
gettimeofday({1156941875, 681200}, NULL) = 0
select(8, [3 7], [], [], {0, 99756})  = 1 (in [7], left {0, 99756})
read(7, "\0", 1)            = 1
gettimeofday({1156941875, 681362}, NULL) = 0
ioctl(3, FIONREAD, [0])         = 0
gettimeofday({1156941875, 681450}, NULL) = 0
select(8, [3 7], [], [], {0, 99506})  = 0 (Timeout)
gettimeofday({1156941875, 780915}, NULL) = 0
ioctl(3, FIONREAD, [0])         = 0
gettimeofday({1156941875, 781017}, NULL) = 0
select(8, [3 7], [], [], {0, 0})    = 0 (Timeout)

waarna de laatste drie regels in willekeurige volgorde blijven repeteren.
Is daar iets uit op te maken?

-- 
WyboMore information about the Linux mailing list