[linux] Re: emacs crasht...???

Derko Drukker Derko.Drukker op rivm.nl
Wo Dec 20 14:48:24 CET 2006


Of die spellingchecker doet het niet of je hebt je signature er niet
doorheen gehaald ;-)

>>...zit ook een goeie spellingschecker bij :-)
>>
>>--
>>Dr. J.J. Paijmans
>>Tilburg University: Dept. of Linguistics & AI        013-4662693
>>Rijksdienst voor Archeologie, Cuttuurlandchap en Monumenten 033-4227591
>>Maastricht University: IKAT, Faculty of General Sciences  043-3883477
>>Thuis: Kleine St.Jansstraat 3, 3811 HV Amersfoort     033 - 4722579
>>http://paai.uvt.nl   http://paijmans.net     GSM: +31 621 961 083

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Derko Drukker
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) - National Institute
of Public Health and the Environment
Laboratorium voor Milieumetingen (LVM) - Laboratory of Environmental
Monitoring
Postbus 1
3720 BA Bilthoven - The Netherlands
tel. 030 2743418
fax 030 2287531
More information about the Linux mailing list