[linux] Waarom zo weinig effectief swap-geheugen?

Julien Michielsen julien op michkloo.xs4all.nl
Vr Feb 10 21:09:29 CET 2006


Om te beginnen een paar hard-ware eigenschappen van mijn systeem:
geheugen: 1Gb (1024 Mb)
swap: 2 swap partities van elk 1 track (2 X 7.8 Mb)

Maar dan, voor ik een pagina in wil scannen, met een resolutie van 2400 
dpi, geeft 
#free
   total    used    free   shared  buffers   cached
Mem: 1024500   561748   462752     0    5440   90048
-/+ buffers/cache:466260   558240
Swap: 15984   15976     8

Het swap-geheugen komt mij voor merkwaardig laag te zijn (is meer dan
15 X zo groot dan het "echte" geheugen, maar de 15984 is 64X kleiner
dan de 1024500. Bovendien is het bijna voor 100% gebruikt.
Wanneer ik dan ga scannen loopt het geheugen langzamerhand vol, vooraf
gegaan door het swap-geh. dat al snel voor de 100% gebruikt is.
Aan het eind is swap voor 100 % gebruikt, en is er nog 8124 "free".
Nog heel even later zijn de xsane-schermen weg, met de melding

The program 'xsane' received an X Window System error.
This probably reflects a bug in the program.
The error was 'BadAlloc (insufficient resources for operation)'.

Naar ik aanneem is een geheugentekort hier de oorzaak van. Wat kan er
de oorzaak van zijn dat die 15.6 Mb swap niet zichtbaar zijn, en het
opbranden van het echte geheugen niet voorkomen?

Bij voorbaat dank

-- 
Julien Michielsen
julien op michkloo.xs4all.nl
More information about the Linux mailing list