[linux] Re: video editen en kopieren

Kees Theunissen theuniss op rijnh.nl
Ma Jul 24 19:29:59 CEST 2006


On Mon, 24 Jul 2006, Wybo Dekker wrote:

>Ik heb 8mm films op dvd laten zetten en die dvd bevat nu blijkbaar een
>mij onbekend filesysteem, zoals blijkt uit df:
>
>wybo>df -h /dvd
>Filesystem  Type  Size Used Avail Use% Mounted on
>/dev/hdc    udf  1.9G 1.9G   0 100% /dvd
>
>een listing van die dvd kan ik alleen als root krijgen:
>
>root>ls -lhR /dvd
>/dvd:
>total 2.0K
>dr--r--r-- 2 4294967295 4294967295 820 2003-01-01 00:00 VIDEO_TS

Hmm. Een directory met alle execute-bits gereset.
Verbaast me niet dat je daar als gewone user niet bij kan komen.
En die user-id/group-id van 4294967295 (oftewel 0xffffffff, oftewel -1
indien geïnterpreteerd als signed integer) maakt
het ook zeker niet makkelijker.

Speel eens met je mount opties. Uit mijn manpage (Slackware 10.2):

Mount options for udf
  udf is the "Universal Disk Format" filesystem defined by the Optical
  Storage Technology Association, and is often used for DVD-ROM. See
  also iso9660.

  gid=  Set the default group.

  umask= Set the default umask. The value is given in octal.

  uid=  Set the default user.
[knip]

Groeten,

Kees.

-- 
Kees Theunissen
F.O.M.-Instituut voor Plasmafysica "Rijnhuizen", Nieuwegein
E-mail: theuniss op rijnh.nl,   Tel: 030-6096724,   Fax: 030-6031204
More information about the Linux mailing list