[linux] Re: Aanpassen van de hoogte van een div

Aart Koelewijn aart op mtack.xs4all.nl
Vr Jun 23 12:20:50 CEST 2006


Op do, 22-06-2006 te 21:51 +0200, schreef Cecil Westerhof:
> Op do, 22-06-2006 te 20:07 +0200, schreef Aart Koelewijn:

> > Zelf geef ik er de voorkeur aan mijn standaard fontgrootte als 100% te
> > definieren, dat geeft de grootst mogelijke zekerheid dat dat een grootte
> > is die de lezer prettig vindt en niet, ook afhankelijk van de
> > schermresoluite, voor de een onleesbaar klein en voor de ander
> > opdringerig groot is. h4 maak je dan b.v. 100% vet, h3 120%, h2 150% en
> > h1 200%. Andere maten geef ik dan zoveel mogelijk gerelateerd aan de
> > fontgrootte op, b.v. in em. Ik vermijd dus waar mogelijk vaste waarden
> > in pixels.
> 
> Ik werk met punten, maar dat zou ik eventueel alleen voor media-type
> print kunnen doen. Maar ik neem aan dat punten ook goed op het scherm
> worden gedisplayed.

Het probleem is een goed leesbaar, niet te groot font in b.v. zowel een
resolutie van 800x600 als 1600x1200 te krijgen. Het beeldscherm waar ik
meestal mee werk heeft een resolutie van 1600x1200. Web pagina's met een
vast ingestelde lettergrootte zijn dan vaak bijna onleesbaar. Dat kan ik
vaak overrulen door in de browser een grotere letter als minimale
grootte in te stellen, maar dan kan de tekst uit vlakken lopen, b.v.
buttons, waarvan de grootte in pixels en niet in em is vastgelegd. Als
ik nergens een fontgrootte in pixels zet maar altijd in %, dan wordt
uitgegaan van de door de gebruiker ingestelde grootte waarvan ik aanneem
dat hij die prettig leesbaar vindt.

> 
> > Succes,
> > Aart (die hier de laatste tijd genoeg mee heeft gestoeid om te weten dat
> > hij er nog nauwelijks iets van begrijpt)
> 
> Ik vind het eigenlijk wel meevallen. In eerste instantie zou ik dit
> uitbesteden. Maar ik moest eerst een voorbeeld maken. Uit het ruwe
> voorbeeld is vrij snel dit gegroeid. En zeker voor een eerste
> 'krachtmeting' ben ik niet ontevreden.
> 

Zoals ik al zei, ik vind het er best goed uitzien. Maar mijn ervaring
is, dat de problemen pas komen als je in vergaande mate rekening wilt
houden met verschillende resoluties en browsers en ook wat ingewikkelder
dingen wilt als b.v. drop-down menu's.

Aart
More information about the Linux mailing list