[linux] Re: mini-enqu

Hans Paijmans j.j.paijmans op uvt.nl
Ma mei 22 11:07:22 CEST 2006


Roeland Th. Jansen wrote:
> On Mon, May 22, 2006 at 07:17:26AM +0200, Hugo van der Kooij wrote:
>>On Mon, 22 May 2006, Hans Rood wrote:
>>
>>>Het aantal Linux-gebruikers in Nederland is, denk ik, nog onbekend. We
>>>weten wel dat 4278 keer onder Linux het ib-formulier is opgestuurd. Als
>>>we het percentage Linux-gebruikers dat ib2005-linux heeft gebruikt
>>>kunnen schatten weten wel met hoevelen we zijn.
>>Dit lijkt me wel de meest onnauwkeurige meting denkbaar. Als je in het
>>archief zoekt op de meningen over serieuzere meetmethodes (linux counter)
>>en ziet hoe men daar al tegen aan kijkt dan lijkt me dat dit alleen tot
>>disinformatie kan leiden.
>>
>>Je gaat nu twee totaal ongecontroleerde meetwaardes tegen elkaar aan
>>zetten.
> 
> wat zowiezo ontbreekt is het feit dat er mensen vertikken het
> electronisch te doen (like us)
> 

Ja, en moet de WEL/NIET in de subject of in de body? :-)-- 
Dr. J.J. Paijmans
Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek         033-4227591
Maastricht University: IKAT, Faculty of General Sciences 043-3883477
Tilburg University: Dept. of Linguistics & AI       013-4662693
Thuis: Kleine St.Jansstraat 3, 3811 HV Amersfoort    033 - 4722579
http://pi0959.kub.nl  http://paijmans.net    GSM: +31 621 961 083

More information about the Linux mailing list