[linux] Re: perl vraag

D.J. van Enckevort david op vanenckevort.net
Wo Okt 11 13:19:15 CEST 2006


Folkert van Heusden wrote:
> Hi,
> 
> Ik heb een perl-script dat een bepaalde file inleest. Nu moeten regels
> waarin een '?' staat weggegooid worden. Ik dacht zoiets te doen:
> 
> sub isdigit
> {
>     if ($_[0] >= '0' && $_[0] <= '9')  # *1
>     {
>         print "$_[0] 1\n";
>         return 1;
>     }
> 
>     return 0;
> }
> 
> ...
> if (!isdigit(substr($regel, 0, 1)))
> {
> 	...parse...
> }


Is dit niet veel praktischer om \d te gebruiken?

Het gehele isdigit kun je vervangen door:

if (!substr($regel, 0, 1) =~ m/\d/)


Ciao,
  David
More information about the Linux mailing list