[linux] Re: Hellup Docbook!!

Hugo van der Kooij hvdkooij op vanderkooij.org
Zo Jan 14 15:58:54 CET 2007


On Sun, 14 Jan 2007, Hans Rood wrote:
> Dit houd me nu al dagen van wat ik eigenlijk wil doen:
> Ik heb een boek van O'Reilly gedownload in docbook-formaat en kan die
> met geen mogenlijkheid lezen.

En zo hoort het zou ik geneigd zijn te zeggen.

> Het boek heet:"Linux Kernel in a Nutshell"
> meer hierover op: http://www.kroah.com/lkn/
>
> Je krijgt een tarball met o.a. de file book.xml
> Probeer ik die te openen dan krijg ik in het beste geval
> ongestructureerde tekst (zonder alliniea's en zo) of de sourcetekst
> (OOWriter)

Niet zo vremd. Het klinkt namelijk net of  je klaagt dat je een runme.c 
niet kan uitvoeren en als je de file bekijkt staat er alleen amar vreemde 
tekst in.

> jade klaagt over de niet-te-vinden DTD:
> "/work/tools/docbook/dblite/safari_future.dtd"
> Die kan ik ook niet vinden, zelfs google niet!
> Maar book.xml bevat die, volgens mij dan, zelf want die begint met :
>
> --quote--
> <?xml version="1.0"?>
> <!DOCTYPE book PUBLIC "-//O'Reilly//DTD DBLite 1.0 XML//EN"
> "/work/tools/docbook/dblite/safari_future.dtd" [
> <!ENTITY metadata SYSTEM "metadata.xml">
> <!ENTITY cpyrt SYSTEM "cpyrt.xml">
> --endquote --
> enz.
>
> Konqueror struikelt over de <'> in O'Reilly

Tja. Ik kan het nog steeds geen webbrowser noemen.

> Firefox zegt alleen dit:
> --quote--
>        Dit XML-bestand lijkt geen geassocieerde stijlinformatie te
> hebben. De documentboom wordt hieronder getoond.
>
> ÿÿ
> 	<book fpi="0596100795">
> <title>Linux Kernel in a Nutshell</title>
> </book>
> --endquote --
>
> Ik zie kennelijk iets over het hoofd want het kan toch niet zooo
> moeilijk zijn om een boekje te lezen? Als ik even
> naar Donner of Verweys gegaan was had ik het boek nu al lang uit gehad:(

Je kan daar een PDF ophalen en die gaan lezen.

De XML file is de SOURCE file. Daarvoor heb je een werkende XML/Docbook 
omgeving nodig en ook de stylesheets die in het document gebruikt worden.

XML is alleen een gestructureerde taal waarvan de betekenis van de 
statements vastgelegd zijn in een definitie file (DTD). Zonder die 
definitie file is de XML file niet goed te lezen omdat je van een hoop 
zaken niet weet hoe je die moet oppakken.

Net zoals je een .c file vaak ook nog niet kan compileren zonder de juiste 
libraries heb je voor een XML file ook nog de juiste DTD file(s) nodig.

Je begint dus met een fundamenteel verkeerde aanpak naar de zaken te 
kijken. Een goede XML omgeving opzetten is niet eenvoudig.

Toevallig is de mix van XML en HTMl genaam XHTML iets wat een goede 
browser begrijpt domweg omdat de juiste DTD van W3C al ingebakken zit in 
de browser.

Je zult O'Reilly moeten lastigvallen om de DTD file te verkrijgen. Een 
krijgslist zou zijn om te kijken of er geen DTD file is die dezelfde zaken 
definieert en die te gebruiken. Je opmaak wordt dan niet exact die van 
O'Reilly zelf

Maar je aannamen dat XML toch zo maar moet werken op deze manier mag je 
plaatsen naast de aanname dat windows 95 reuze stabiel is en de andere 
sprookjes.

Hugo.

-- 
 	hvdkooij op vanderkooij.org	http://hvdkooij.xs4all.nl/
 	    This message is using 100% recycled electrons.
More information about the Linux mailing list