[linux] Re: datum afwijking

hvdkooij op vanderkooij.org hvdkooij op vanderkooij.org
Vr Okt 12 14:02:31 CEST 2007


Paul Slootman wrote:
> On Fri 12 Oct 2007, hvdkooij op vanderkooij.org wrote:
> 
>> De message ID is in UTC. En UTC is 2 uur voor CEST. Dus daar is niets
>> mis mee. Het is gewoon 2007-10-10 22:01 UTC en 2007-10-11 01:00 CEST
> 
> Ja, en die zijn beiden ruim 24 uur geleden....
> Itt. wat de volgende received header (die erboven staat :) zegt.
> 
>> Hetzelfde is zichtbaar op Balin. En daar wordt de postfix versie van
> 
> Ja, en daar stond "Message-Id: <2007101122....", niet <2007101022..."
> Kijk maar:
> 
> : Message-Id: <20071011220102.F3DB317E8CEA op balin.waakhond.net>
> : Message-Id: <200710102201.l9AM12Ed029711 op arwen.waakhond.net>
Dus bij beide is de Date header niet goed. Bij 1 van beide is ook de
datum in het message ID een dag eerder.

De verschilen in de message ID verklaren nog steeds de afwijkende datum
niet in de Date: header. Ik denk dat het zinvol is de testen van
vannacht af te wachten. Dan staat alles minimaal in de test scripts en
is er wellicht meer over te zeggen

Hugo.

-- 
hvdkooij op vanderkooij.org               http://hugo.vanderkooij.org/
	Don't meddle in the affairs of sysadmins,
	for they are subtle and quick to anger.


-- Binary/unsupported file stripped by Ecartis --
-- Type: application/x-pkcs7-signature
-- File: smime.p7s
-- Desc: S/MIME Cryptographic Signature

More information about the Linux mailing list