[linux] Re: wireless

Wybo Dekker wybo op servalys.nl
Wo Jul 9 15:20:14 CEST 2008Geert Stappers wrote:
> Op 09-07-2008 om 13:51 schreef Wybo Dekker:
>> Geert Stappers wrote:
>>> Op 09-07-2008 om 12:47 schreef Wybo Dekker:
>>>> dmesg zegt, na configuratie:
>>>> eth0: link up, 100Mbps, full duplex, lpa 0x41E1
>>>> ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
>>> Is er op de nieuwe installatie ergens ingevuld wat het ESSID moet zijn?
>> ja, en de bijbehorende key ook.
>> Maar wat ik wel raar vind is dat er wel een 
>> /etc/wpa_supplicat/wpa_supplicant.conf is, maar dat daar niets in staat dan:
>> ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
>> ctrl_interface_group=wheel
> 
> [0]
> 
>> en dat die file ook niet wordt aangepast. Wat me op het idee bracht te 
>> zoeken wat er in /etc dan wel wordt aangepast: dat is 
>> /etc/sysconfig/network/ifcfg-eth1 waarin staat:
>>
>> BOOTPROTO='static'
> 
> Ik had 'dhcp' verwacht...

nee, ik heb de adressen juist statisch gemaakt

>> BROADCAST=''
>> ETHTOOL_OPTIONS=''
>> INTERFACETYPE='wlan'
>> IPADDR='192.168.1.65/24'
>> MTU=''
>> NAME='PRO/Wireless LAN 2100 3B Mini PCI Adapter'
>> NETMASK=''
>> NETWORK=''
>> REMOTE_IPADDR=''
>> STARTMODE='auto'
>  <knip/>
> 
> 
> Wat is de output van `iwconfig eth1`?

eth1   unassociated ESSID:off/any Nickname:"ipw2100"
      Mode:Managed Channel=0 Access Point: Not-Associated
      Bit Rate:0 kb/s  Tx-Power:16 dBm
      Retry short limit:7  RTS thr:off  Fragment thr:off
      Encryption key:off
      Power Management:off
      Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
      Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
      Tx excessive retries:0 Invalid misc:0  Missed beacon:0


> En wat is het na de herstart waar Roeland om vroeg?
> Zit er verschil tussen bieden outputs?

eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x41E1
ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready

> Wat kun je zien met `iwlist wlan0 scan`?

pluto:root>iwlist wlan0 scan
wlan0   Interface doesn't support scanning.

pluto:root>

of bedoelde je iwlist eth1 scan?:

pluto:root>iwlist eth1 scan
eth1   Scan completed :
      Cell 01 - Address: 00:90:D0:DF:8F:CA
           ESSID:"SpeedTouchFAA009"
           Protocol:IEEE 802.11bg
           Mode:Master
           Frequency:2.412 GHz (Channel 1)
           Encryption key:on
           Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 6 Mb/s; 9 Mb/s
                11 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s; 24 Mb/s; 36 Mb/s
                48 Mb/s; 54 Mb/s
           Quality:90 Signal level:0 Noise level:0
           IE: WPA Version 1
             Group Cipher : TKIP
             Pairwise Ciphers (2) : CCMP TKIP
             Authentication Suites (1) : PSK
           IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1
             Group Cipher : TKIP
             Pairwise Ciphers (2) : CCMP TKIP
             Authentication Suites (1) : PSK
           Extra: Last beacon: 72ms ago

met nog 4 Cell's van de buren erachteraan

> Zie je hetzelfde basisstation als wat geconfigureerd is?
> 
> 
> Cheers
> Geert Stappers
> 

-- 
WyboMore information about the Linux mailing list