[linux] Re: wireless

Wybo Dekker wybo op servalys.nl
Wo Jul 9 16:31:20 CEST 2008


Geert Stappers wrote:
> Op 09-07-2008 om 15:20 schreef Wybo Dekker:
>> Geert Stappers wrote:
>>> Op 09-07-2008 om 13:51 schreef Wybo Dekker:
>>>> BOOTPROTO='static'
>>> Ik had 'dhcp' verwacht...
>> nee, ik heb de adressen juist statisch gemaakt
> 
>  :-)  Ik lees dat als:
> 
> | Ja, dat zou je inderdaad mogen verwachten,
> | maar ik vond het nodig om het te veranderen.
> 
> [1]
> 
> 
>>> Wat is de output van `iwconfig eth1`?
>> eth1   unassociated ESSID:off/any Nickname:"ipw2100"
>                 ^^^
>>      Mode:Managed Channel=0 Access Point: Not-Associated
>>      Bit Rate:0 kb/s  Tx-Power:16 dBm
>>      Retry short limit:7  RTS thr:off  Fragment thr:off
>>      Encryption key:off
>>      Power Management:off
>>      Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
>>      Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
>>      Tx excessive retries:0 Invalid misc:0  Missed beacon:0
> 
> 
>>> En wat is het na de herstart waar Roeland om vroeg?
>>> Zit er verschil tussen bieden outputs?
>> eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x41E1
>> ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
> 
> Dat is het probleem wat we aan het oplossen zijn.
> 
> Het is *niet* de output van `iwconfig eth1` en het is *ook niet* een
> antwoord op de vraag 'Zit er verschil tussen bieden outputs?'
> 
> [2]
> 
> 
>>> Wat kun je zien met `iwlist wlan0 scan`?
>> pluto:root>iwlist wlan0 scan
>> wlan0   Interface doesn't support scanning.
> 
>> pluto:root>
> 
>> of bedoelde je iwlist eth1 scan?:
> 
> Jawel, die bedoel ik. En ik wil ook best wel toegeven dat ik mij vergist
> heb, dat het de eerste keer (`iwconfig eth1` ) wil goed ging, dat mijn
> wireless interface 'wlan0' heet.
> 
> [3]
> 
> 
>> pluto:root>iwlist eth1 scan
>> eth1   Scan completed :
>>      Cell 01 - Address: 00:90:D0:DF:8F:CA
>>           ESSID:"SpeedTouchFAA009"
>>           Protocol:IEEE 802.11bg
>>           Mode:Master
>>           Frequency:2.412 GHz (Channel 1)
>>           Encryption key:on
>  <knip/>
>> met nog 4 Cell's van de buren erachteraan
> 
>>> Zie je hetzelfde basisstation als wat geconfigureerd is?
> 
> | Ja, die zien we.
> 
> Je bedoelt dat we het ESSID in een config file gezien hebben.
> 
> Ik heb het ESSID van jouw basisstation *nog niet* in de output
> van `iwconfig eth1` gezien.

inderdaad, want daar stond off/any voor in de plaats, maar het gekke is 
dat die essid er nu, zonder dat ik verder iets bijzonders gedaan heb, 
wel uitkomt:

pluto:root>iwconfig eth1
eth1   unassociated ESSID:"SpeedTouchFAA009" Nickname:"ipw2100"
      Mode:Managed Channel=0 Access Point: Not-Associated
      Bit Rate:0 kb/s  Tx-Power:16 dBm
      Retry short limit:7  RTS thr:off  Fragment thr:off
      Encryption key:off
      Power Management:off
      Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
      Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
      Tx excessive retries:0 Invalid misc:0  Missed beacon:0

pluto:root>

maar dat `unassociated' en `Not-Associated' lijkt me niet goed? Net als 
die `off's en `invalid's en ...

> Doe eens `iwconfig eth1 ESSID SpeedTouchFAA009`,

pluto:root>iwconfig eth1 ESSID SpeedTouchFAA009
pluto:root>

dat levert dus niets op...

> ping dan je basisstation

pluto:root>ping -c 1 -I eth1 servalys
PING servalys.lan (192.168.1.66) from 192.168.1.65 eth1: 56(84) bytes of 
data.
 From pluto (192.168.1.65): icmp_seq=1 Destination Host Unreachable

--- servalys.lan ping statistics ---
1 packets transmitted, 0 received, +1 errors, 100% packet loss, time 0ms

pluto:root>

> en laat weten of we een "link is ready" hebben.

nee, het is in dmesg, na rcnetwork restart, nog steeds: link is not ready.

> [1] De 'nee' wordt hier ontvangen als een keiharde ontkenning.

je hebt gelijk; op `Ik had 'dhcp' verwacht...' had ik niet `nee, ik 
heb...' moeten antwoorden, maar: `ik niet want ik heb...', sorry voor 
mijn offensieve versie...

> [2] Het wordt op prijs gesteld als er antwoorden op vragen komen.

ik raak af en toe een beetje in de war, zal de leeftijd wel zijn...

> [3] Communicatie bestaat vooral uit verhelpen van communicatie problemen.

ik zal beter opletten!

PS. Kan het zijn dat de kabel-verbinding (op eth0) en draadloos (op 
eth1) elkaar in de weg zitten? Dat draadloos niet opkomt als er al een 
kabelverbinding is?

-- 
WyboMore information about the Linux mailing list