[linux] Re: Remedie te bedenken voor niet gevonden maar wel beetje aanwezige lib?

Wybo Dekker wybo op servalys.nl
Ma Jul 14 16:52:28 CEST 2008


Julien Michielsen wrote:
> Bij een poging een ImageMagick rpm (ImageMagick-6.3.0.0-16.2.i586.rpm) 
> te installeren krijg ik de foutmelding "package 
> ImageMagick-6.3.0.0-16.2.i586.rpm could not be installed. 

dan installeer je dus niet via yast?

> Failed depen- 
> dencies: libjasper-1.701.so.1 is needed by ImageM*..  Dit tot mijn ver-
> wondering, want ik heb libjasper-1.900.1-98.1 ge-installeerd, en daarin 
> zit /usr/lib/libjasper-1.701.so.1, die echter (vanuit de rpm) een 
> symlink is
> (lrwxrwxrwx 1 root root 18 Jul 14 09:38 /usr/lib/libjasper-1.701.so.1 -> 
> libjasper.so.1.0.0)
> Is er nu toch nog een manier om het systeem deze symlink als een echte 
> libjasper-1.701.so.1 te laten zien?
> (Mijn systeen is opensuse 11)

-- 
WyboMore information about the Linux mailing list