[linux] Re: Remedie te bedenken voor niet gevonden maar wel beetje aanwezige lib?

Julien Michielsen julien op michkloo.xs4all.nl
Di Jul 15 09:50:42 CEST 2008


Wybo Dekker wrote:
> Julien Michielsen wrote:
>> Bij een poging een ImageMagick rpm (ImageMagick-6.3.0.0-16.2.i586.rpm) 
>> te installeren krijg ik de foutmelding "package 
>> ImageMagick-6.3.0.0-16.2.i586.rpm could not be installed. 
> 
> dan installeer je dus niet via yast?
Dit was een foutmelding _van_ yast. Jou lukt dit dus wel?

> 
>> Failed depen- 
>> dencies: libjasper-1.701.so.1 is needed by ImageM*..  Dit tot mijn ver-
>> wondering, want ik heb libjasper-1.900.1-98.1 ge-installeerd, en daarin 
>> zit /usr/lib/libjasper-1.701.so.1, die echter (vanuit de rpm) een 
>> symlink is
>> (lrwxrwxrwx 1 root root 18 Jul 14 09:38 /usr/lib/libjasper-1.701.so.1 -> 
>> libjasper.so.1.0.0)
>> Is er nu toch nog een manier om het systeem deze symlink als een echte 
>> libjasper-1.701.so.1 te laten zien?
>> (Mijn systeen is opensuse 11)
> 


-- 
Julien Michielsen
julien_at_michkloo.xs4all.nl
More information about the Linux mailing list