[linux] Re: dynamically linked directories in mysql

paai j.j.paijmans op uvt.nl
Do Jun 18 14:39:58 CEST 2009


Paul Slootman wrote:
> On Thu 18 Jun 2009, paai wrote:
>  
>>>>   
>>>>     
>>> En toch wil ik graag de output van 'ls -la ttt' zien.
>>>    
>> paai op schliemann:/var/lib/mysql$ dir ttt/*
>>   
>
> Zucht, je bent wel eigenwijs he.
> Ik vraag nadrukkelijk om 'ls -la' omdat ik ook de permissies
> van . wil zien.
>
> En aangezien die zooi op een USB stick staan, zou ik dus iets als volgt
> willen zien:
>
> $ cd /media/USBSTICK
> $ ls -la ttt
>
> ofzo.
>  
Ik ben niet zozeer eigenwijs dan dat ik het waarom van je vraag niet 
begrijp. Maar ik stel je hulp wel zeer op prijs. In de directory ttt 
staan allerlei data en daaronder de tweede directory ttt met de sql data.

paai op schliemann:/$ sudo mount -o uid=mysql -o gid=users -o umask=0 
/dev/sdb1 /mnt
paai op schliemann:/$ cd mnt
paai op schliemann:/mnt$ ls -la
total 12
drwxrwxrwx 3 mysql users 4096 Jan 1 1970 .
drwxr-xr-x 25 root root 4096 Jun 5 09:10 ..
drwxrwxrwx 6 mysql users 4096 Jun 18 14:33 ttt
paai op schliemann:/mnt$ cd ttt
paai op schliemann:/mnt/ttt$ ls -la
total 96
drwxrwxrwx 6 mysql users 4096 Jun 18 14:33 .
drwxrwxrwx 3 mysql users 4096 Jan 1 1970 ..
drwxrwxrwx 5 mysql users 4096 Jun 18 12:31 Data
drwxrwxrwx 2 mysql users 4096 Jun 18 12:31 Pages
drwxrwxrwx 2 mysql users 4096 Jun 18 12:31 Timeloc
-rwxrwxrwx 1 mysql users  4 Jun 18 13:20 bla
-rwxrwxrwx 1 mysql users 1627 Jun 18 13:20 common_words
-rwxrwxrwx 1 mysql users 102 Jun 18 13:20 doc_loc
-rwxrwxrwx 1 mysql users 8726 Jun 18 13:20 eras.all.rc
-rwxrwxrwx 1 mysql users  32 Jun 18 13:25 filelijst
-rwxrwxrwx 1 mysql users 1361 Jun 18 13:20 spec.Docs
-rwxrwxrwx 1 mysql users  57 Jun 18 13:20 spec.Docs.atc
-rwxrwxrwx 1 mysql users 1363 Jun 18 13:20 spec.Pages
-rwxrwxrwx 1 mysql users  58 Jun 18 13:20 spec.Pages.atc
-rwxrwxrwx 1 mysql users 5462 Jun 18 13:20 spec.default
-rwxrwxrwx 1 mysql users 1096 Jun 18 13:20 spec.expcoll
-rwxrwxrwx 1 mysql users 1201 Jun 18 13:20 spec.pro
-rwxrwxrwx 1 mysql users 3623 Jun 18 13:20 stopw.EN
-rwxrwxrwx 1 mysql users 1627 Jun 18 13:20 stopw.NL
drwxrwxrwx 2 mysql users 4096 Jun 18 13:18 ttt
-rwxrwxrwx 1 mysql users  24 Jun 18 13:20 ttt.rc
paai op schliemann:/mnt/ttt$ cd ttt
paai op schliemann:/mnt/ttt/ttt$ ls -la
total 508
drwxrwxrwx 2 mysql users  4096 Jun 18 13:18 .
drwxrwxrwx 6 mysql users  4096 Jun 18 14:33 ..
-rwxrwxrwx 1 mysql users 16276 Jun 18 13:20 chronlijst.MYD
-rwxrwxrwx 1 mysql users 20480 Jun 18 13:20 chronlijst.MYI
-rwxrwxrwx 1 mysql users  8710 Jun 18 13:20 chronlijst.frm
-rwxrwxrwx 1 mysql users   65 Jun 18 13:20 db.opt
-rwxrwxrwx 1 mysql users  124 Jun 18 13:20 filelijst.MYD
-rwxrwxrwx 1 mysql users  3072 Jun 18 13:20 filelijst.MYI
-rwxrwxrwx 1 mysql users  8946 Jun 18 13:20 filelijst.frm
-rwxrwxrwx 1 mysql users 317680 Jun 18 13:20 page_index.MYD
-rwxrwxrwx 1 mysql users 104448 Jun 18 13:20 page_index.MYI
-rwxrwxrwx 1 mysql users  8654 Jun 18 13:20 page_index.frm
paai op schliemann:/mnt/ttt/ttt$
More information about the Linux mailing list