[linux] Re: dynamically linked directories in mysql

Jelle de Jong jelledejong op powercraft.nl
Do Jun 18 14:51:01 CEST 2009


paai wrote:
> Paul Slootman wrote:
>> On Thu 18 Jun 2009, paai wrote:
>>  
>>>>>   
>>>>>     
>>>> En toch wil ik graag de output van 'ls -la ttt' zien.
>>>>    
>>> paai op schliemann:/var/lib/mysql$ dir ttt/*
>>>   
>> Zucht, je bent wel eigenwijs he.
>> Ik vraag nadrukkelijk om 'ls -la' omdat ik ook de permissies
>> van . wil zien.
>>
>> En aangezien die zooi op een USB stick staan, zou ik dus iets als volgt
>> willen zien:
>>
>> $ cd /media/USBSTICK
>> $ ls -la ttt
>>
>> ofzo.
>>  
> Ik ben niet zozeer eigenwijs dan dat ik het waarom van je vraag niet 
> begrijp. Maar ik stel je hulp wel zeer op prijs. In de directory ttt 
> staan allerlei data en daaronder de tweede directory ttt met de sql data.
> 
> paai op schliemann:/$ sudo mount -o uid=mysql -o gid=users -o umask=0 
> /dev/sdb1 /mnt
> paai op schliemann:/$ cd mnt
> paai op schliemann:/mnt$ ls -la
> total 12
> drwxrwxrwx 3 mysql users 4096 Jan 1 1970 .
> drwxr-xr-x 25 root root 4096 Jun 5 09:10 ..
> drwxrwxrwx 6 mysql users 4096 Jun 18 14:33 ttt
> paai op schliemann:/mnt$ cd ttt
> paai op schliemann:/mnt/ttt$ ls -la
> total 96
> drwxrwxrwx 6 mysql users 4096 Jun 18 14:33 .
> drwxrwxrwx 3 mysql users 4096 Jan 1 1970 ..
> drwxrwxrwx 5 mysql users 4096 Jun 18 12:31 Data
> drwxrwxrwx 2 mysql users 4096 Jun 18 12:31 Pages
> drwxrwxrwx 2 mysql users 4096 Jun 18 12:31 Timeloc
> -rwxrwxrwx 1 mysql users  4 Jun 18 13:20 bla
> -rwxrwxrwx 1 mysql users 1627 Jun 18 13:20 common_words
> -rwxrwxrwx 1 mysql users 102 Jun 18 13:20 doc_loc
> -rwxrwxrwx 1 mysql users 8726 Jun 18 13:20 eras.all.rc
> -rwxrwxrwx 1 mysql users  32 Jun 18 13:25 filelijst
> -rwxrwxrwx 1 mysql users 1361 Jun 18 13:20 spec.Docs
> -rwxrwxrwx 1 mysql users  57 Jun 18 13:20 spec.Docs.atc
> -rwxrwxrwx 1 mysql users 1363 Jun 18 13:20 spec.Pages
> -rwxrwxrwx 1 mysql users  58 Jun 18 13:20 spec.Pages.atc
> -rwxrwxrwx 1 mysql users 5462 Jun 18 13:20 spec.default
> -rwxrwxrwx 1 mysql users 1096 Jun 18 13:20 spec.expcoll
> -rwxrwxrwx 1 mysql users 1201 Jun 18 13:20 spec.pro
> -rwxrwxrwx 1 mysql users 3623 Jun 18 13:20 stopw.EN
> -rwxrwxrwx 1 mysql users 1627 Jun 18 13:20 stopw.NL
> drwxrwxrwx 2 mysql users 4096 Jun 18 13:18 ttt
> -rwxrwxrwx 1 mysql users  24 Jun 18 13:20 ttt.rc
> paai op schliemann:/mnt/ttt$ cd ttt
> paai op schliemann:/mnt/ttt/ttt$ ls -la
> total 508
> drwxrwxrwx 2 mysql users  4096 Jun 18 13:18 .
> drwxrwxrwx 6 mysql users  4096 Jun 18 14:33 ..
> -rwxrwxrwx 1 mysql users 16276 Jun 18 13:20 chronlijst.MYD
> -rwxrwxrwx 1 mysql users 20480 Jun 18 13:20 chronlijst.MYI
> -rwxrwxrwx 1 mysql users  8710 Jun 18 13:20 chronlijst.frm
> -rwxrwxrwx 1 mysql users   65 Jun 18 13:20 db.opt
> -rwxrwxrwx 1 mysql users  124 Jun 18 13:20 filelijst.MYD
> -rwxrwxrwx 1 mysql users  3072 Jun 18 13:20 filelijst.MYI
> -rwxrwxrwx 1 mysql users  8946 Jun 18 13:20 filelijst.frm
> -rwxrwxrwx 1 mysql users 317680 Jun 18 13:20 page_index.MYD
> -rwxrwxrwx 1 mysql users 104448 Jun 18 13:20 page_index.MYI
> -rwxrwxrwx 1 mysql users  8654 Jun 18 13:20 page_index.frm
> paai op schliemann:/mnt/ttt/ttt$
> 
> 

Ik weet niet precies wat je wil doen, fat op usb stick met sql tables...
maar wat is de uitkomst van:

$ mount

en probeer eens met (rw,exec) optie te mounten

Met vriendelijke groet,

Jelle de JongMore information about the Linux mailing list