[linux] Re: niet gevonden wel ge-installeerde lib

Julien Michielsen julien op michkloo.xs4all.nl
Wo Nov 17 16:54:07 CET 2010


On 11/17/10 16:36, Micha Kersloot wrote:
> Met het risico dat ik niet de enige ben:
>
> Als je libaries wilt gebruiken tijdens het compileren (wat je doet met het cmake commando) moet je ook de zogenaamde -dev versie van de libary installeren. Je hebt in jouw geval dus ook libpano13-dev nodig
>
> Met vriendelijke groet,
>
> Micha Kersloot
>
> http://www.kovoks.nl/
> KovoKs B.V. is ingeschreven onder KvK nummer: 11033334
>  
Dank je. Wanneer je dat leest denk je "dat ik daar zelf niet op kon
komen". Alleen: zat niet op de SuSE-cd, dus ben nog op zoek.
Hartelijk dank!
> ----- Oorspronkelijk bericht -----
>  
>> Van: "Julien Michielsen" <julien op michkloo.xs4all.nl>
>> Aan: linux op lists.nllgg.nl
>> Verzonden: Woensdag 17 november 2010 16:26:27
>> Onderwerp: [linux] niet gevonden wel ge-installeerde lib
>> Ik zou hugin willen installeren, maar loop al vast bij de eerste
>> installatie-stappen. Bij de installatie is er een script
>> cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local
>> en bij uitvoering krijg ik de melding
>> libpano13 not found
>> Toch staat dit als
>> lrwxrwxrwx 1 root root 18 Nov 17 15:06 /usr/lib/libpano13.so.1 ->
>> libpano13.so.1.0.0
>> (waarheen mijn library-path wijst.)
>> Wat kan de reden zijn dat dit niet gezien wordt?
>>
>> --
>> Julien Michielsen
>> julien_at_michkloo.xs4all.nl
>>   
>
>  


-- 
Julien Michielsen          
julien_at_michkloo.xs4all.nl

More information about the Linux mailing list