[linux] HP Laserjet 4000 - HPLIP - No Installed HP Devices Found

Paul Slootman paul+nospam op wurtel.net
Do Nov 24 16:43:02 CET 2016


On Thu 24 Nov 2016, lnx wrote:
> 
> Op een of andere manier lukt het niet om in HPLIP een HP LaserJet 4000
> (met parallelle poort) werkend te krijgen.
> 
> Via CUPS is de printer *wel* te configuren en te gebruiken m.a.w. Print
> Test Page werkt maar via HPLIP lukt dit niet.
> 
> HPLIP Device Manager herkend/ziet het device niet en geeft de melding:
> "No Installed HP Devices Found"

Vraagje tussendoor: wat is de toegevoegde waarde om cups niet
rechtstreeks te laten printen naar die laserjet maar wel via de omweg
van HPLIP?

En waarom niet de packages van Linux Mint gebruikt om HPLIP te
installeren, en zelf een build gedaan? De packaged versie zou optimaal
afgestemd moeten zijn op de omgeving.

> 
> meer werkt en daarnaast herkend HPLIP Device Manager nog steeds geen HP
> Device.

Is het niet een rechten kwestie? Oftewel

> crw-rw---- 1 root lp  6, 0 Nov 23 08:11 /dev/lp0

HPLIP draait niet als root of onder group lp? Dan kan ie natuurllijk ook
niks met /dev/lp0 met bovenstaande rechten.


Paul


Meer informatie over de Linux maillijst